Home » » TIN VIDEO: BTS Phật giáo Đồng Tháp trang nghiêm tổ chức Lễ Huý kỵ lần thứ 15 cố HT. Thích Thiện Chánh

TIN VIDEO: BTS Phật giáo Đồng Tháp trang nghiêm tổ chức Lễ Huý kỵ lần thứ 15 cố HT. Thích Thiện Chánh

Written By Giiang's home on 9.12.19 | 9.12.19

Share this article :