Notification

×

Iklan

Tiểu sử Ni trưởng Thích Nữ Như Hảo (1935-2020)

TT-TT - 16.2.20 Last Updated 2022-03-11T22:39:04Z
    CHIA SẺ

Ni trưởng thế danh Huỳnh Thị Thưởng, sinh năm 1935 tại làng Mỹ Xương, Quận Kiến Văn, tỉnh Kiến Phong (nay là huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) trong một gia đình gia giáo. Thân phụ là ông Huỳnh Văn Khai, thân mẫu là cụ bà Trần Thị Đằng. Gia đình có mười anh em, Ni trưởng là con thứ 3, tuổi nhỏ đã sớm giác ngộ xin ở làm công quả tại chùa Hải Huệ, Sa Đéc.

Ni trưởng Thích Nữ Như Hảo (1935-2020)

Ni trưởng là người rất thông minh, hiếu học và có tâm xuất trần khá sớm. Năm 1955 (20 tuổi) nhân duyên đã đến, Ni trưởng xin xuất gia với Trưởng lão Ni: Thượng Như hạ Nghĩa, Viện chủ chùa Hải Huệ, Sa Đéc, Đồng Tháp.

Ni trưởng luôn gương mẫu khép mình trong thiền quy  và giới luật Phật chế, lại được thân cận trí đức, đạo phong của quý Ni trưởng Như Nghĩa (chùa Hải Huệ, Sa Đéc); Ni Trưởng Như Lý (chùa Từ Nguyên, Sa Đéc); Ni Trưởng Như Ngọc (chùa Phước Huệ, Sa Đéc).v.v… là phước duyên cho buổi sơ cơ, đạo tâm của Ni trưởng ngày càng tăng trưởng vượt bậc.

Chính nơi đất Sa Đéc này, Ni trưởng đã theo học Phật pháp tại các ni trường và học các môn luật học hán văn, tham học hiểu biết rất nhiều kinh sách bằng chữ hán và làm phương tiện để tham cứu Phật pháp.

 Năm 1957, bước đầu xuất gia Ni trưởng chuyên tu trì giới luật theo hạnh người con Phật. Được Sư phụ cho thọ Sa di ni giới tại Đại giới đàn chùa Từ Nghiêm (Sài Gòn). Năm 1959, Ni trưởng thọ giới Thức xoa tại chùa Dược Sư (Sài Gòn). Đến năm 1961, Ni trưởng được lãnh thọ Cụ Túc giới tại chùa Từ Nghiêm (Sài Gòn) do Sư trưởng thượng Như hạ Thanh làm Hòa thượng đàn đầu, Ni trưởng thượng Như hạ Nghĩa làm yết ma, Ni trưởng thượng Như hạ Lý làm giáo thọ. Từ đây – giới pháp được châu viên, Ni trưởng bắt đầu thừa đương Phật sự, thừa hành chánh pháp của một bậc Chúng Trung tôn.

Ni trưởng tham gia các lớp Phật pháp được tổ chức tại các trường hạ và khóa học do Ban trị sự Phật giáo tổ chức, Ni trưởng thực hiện hạnh nguyện lợi tha, vẫn tiếp tục làm thị giả lo cho Ni Trưởng Như Nghĩa cho đến cuối đời (năm 1995).

“Hoằng pháp thị gia vụ, Lợi sanh vi sự nghiệp” là bản hoài của đệ tử Phật. Sau khi học xong các lớp Phật học và giới pháp đầy đủ. Ni trưởng dấn thân hành đạo, lấy Bát Kỉnh Pháp làm đầu. Trong các huynh đệ tu học, Ni Trưởng được chư vị Tôn túc đánh giá rất cao về trình độ và khả năng giảng dạy về giới luật cho huynh đệ trong chùa. Với trái tim đầy nhiệt huyết, Ni trưởng đặt nặng tinh thần trách nhiệm cho nền giáo dục và tận tâm trong sự dạy dỗ - phương pháp học tập để xứng danh tổ đình Hải Huệ. Ni trưởng còn đóng góp rất nhiều cho vấn đề an sinh xã hội..

Ni trưởng đã làm Giới sư của nhiều đại giới đàn như: chùa Phước Thạnh, chùa Hải Huệ, chùa Phước Huệ, trong tỉnh Đồng Tháp. Điển hình như Ni trưởng đã được cung thỉnh tham gia vào hội đồng Thập Sư Ni trong các năm 2007, 2010, 2013, 2016… Đại giới đàn Vĩnh Đạt, Vĩnh Tràng do Ban trị sự tỉnh nhà tổ chức.
Năm 2009, Ni trưởng thượng Như hạ An viên tịch để đảm nhiệm người kế thừa điều hành Phật sự tại chùa Hải Huệ; Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Tháp đã chính thức bổ nhiệm trụ trì cho Ni trưởng vào năm này.

Với 86 năm giữa trần thế, Ni trưởng đã có túc duyên 63 năm trong ngôi nhà Phật pháp vui cái vui tu tập cùng Đại chúng, sống trong cảnh yên bình tĩnh tại chốn thiền môn. Tấm thân giả tạm bao phen trở trăn cùng tuế nguyệt, nhưng tinh thần và khí chất của một bậc Thích Nữ vẫn an nhiên đón nhận tất cả những nhân duyên của cuộc đời. Cuộc đời vốn vô thường, hữu hình thì hữu hoại. Cái già, bệnh vốn nó là thế, nhưng dường như nó không ảnh hưởng đến tinh thần của những bậc chân tu. Với tâm hồn thi sĩ ẩn trong con người tu sĩ.
Ni trưởng đã vận dụng chất liệu nghệ thuật không chỉ qua thơ văn bút tích, mà còn là cách sống nêu cao tinh thần của một người học Phật nhẹ nhàng đến và đi tùy duyên bất biến giữa cõi đời ngũ trược. Duyên đã hết, chí nguyện đã thành, con đường xuất gia đã trọn vẹn, việc cần làm cho chúng sanh cũng đã tùy duyên vận hành. “Vô thường là lẽ thường”, sanh, già, bệnh, chết là quy luật mấy ai tránh khỏi.

Ni trưởng đã thuận thế từ bỏ huyễn thân vào lúc 9 giờ 00 phút ngày 19 tháng Giêng năm Canh Tý (tức ngày 12/2/2020) tại chùa Hải Huệ, thọ 86 năm, 59 Hạ Lạp.

Đạo hạnh và công hạnh của Ni trưởng chắc hẳn là một dấu ấn, là bước ngoặc, là sự khích lệ, là bài học lớn cho đàn hậu tấn, cho tông môn pháp quyến, hiếu đồ hôm nay và mai sau. Nam Từ Lâm Tế Chánh Tông Tứ Thập Nhứt thế Húy Nhựt Thưởng thượng Như hạ Hảo cố Ni trưởng giác linh.