Sa Đéc: Pháp hội Trai đàn chẩn tế giải oan bạt độ, siêu tiến chư hương linh tử nạn trong đại dịch Covid-19

PGĐT-Chiều ngày 03/10/2020 (nhằm ngày 17/8 năm Canh Tý), tại chùa Phước Hưng (đường Hùng Vương, phường 1, TP. Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp), nhân lễ chung thất trai tuần của Cố Trưởng lão HT. Thích Thiện Huệ – Thành viên Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp, Trụ trì chùa Phước Hưng, môn đồ pháp quyến của đã tổ chức Pháp hội Trai đàn chẩn tế giải oan bạt độ, siêu tiến chư hương linh tử nạn trong đại dịch Covid-19, với ước nguyện giúp các hương linh còn bám víu, chấp trước sớm tỏ ngộ được lý vô thường, vô ngã mà mau chóng ra đi.

 HT. Thích Lệ Trang – Phó Trưởng Ban Nghi lễ TƯ, Trưởng ban Nghi lễ GHPGVN TP.HCM đương kim Sám chủ

Trong truyền thống Phật giáo tại Việt Nam, "Trai đàn chẩn tế" là từ thường chỉ cho nghi thức Pháp hội thuỷ lục Du già diệm khẩu - một nghi thức hành trì ảnh hưởng sâu sắc Mật tông, nhằm phổ độ những linh hồn không được thừa nhận, không nơi nương tựa, không phân biệt thân, xa lãnh thổ, địa phương và tầng lớp...

Sái tịnh đàn tràng, bạch Phật khai kinh, thỉnh Tiêu Diện Đại Sĩ, thỉnh Linh đề vị, thuyết linh, tụng kinh, và cúng thí thực

Đúng 16h00, đàn tràng được chính thức bắt đầu. HT. Thích Lệ Trang – Phó Trưởng Ban Nghi lễ TƯ, Trưởng ban Nghi lễ GHPGVN TP.HCM đương kim Sám chủ; cùng chư Đại đức Ban Kinh sư, chư Tôn đức Tăng tại bổn tự, và quý Phật tử tham gia cầu nguyện tại đàn tràng, đã tiến hành các khóa lễ: Sái tịnh đàn tràng, bạch Phật khai kinh, thỉnh Tiêu Diện Đại Sĩ, thỉnh Linh đề vị, thuyết linh, tụng kinh, và cúng thí thực. 


Nơi chùa Phước Hưng, không khí đàn tràng diễn ra thật trang nghiêm, thanh tịnh, quý Phật tử cùng nhau thành tâm cầu nguyện cho cha mẹ hiện tiền tăng long phước thọ, cha mẹ quá vãng được siêu sanh về cõi Phật và cầu cho quốc thái dân an, chúng sanh an lạc. Sau cùng, nguyện cầu cho tất cả chư hương linh tử nạn trong đại dịch Covid-19 nương nhờ sức chú nguyện của chư Tôn đức trong pháp hội mà siêu sinh miền tịnh cảnh, đồng thời cũng cầu nguyện kỳ an cho quý Phật tử được thân xu khương thới, mạng vị bình an, kiết tường như ý.


Mới hơn Cũ hơn