Notification

×

Iklan

Phật giáo tỉnh Đồng Tháp họp thành lập Ban Chỉ đạo tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo cấp huyện, thị, thành nhiệm kỳ IX (2021 – 2026)

TT-TT - 2.1.21 Last Updated 2022-03-11T22:16:58Z
    CHIA SẺ

PGĐT-Sáng ngày 02/01/2021, tại Văn phòng BTS GHPGVN tỉnh Đồng Tháp (chùa Bửu Quang, Tp. Sa Đéc), Thường trực BTS PG tỉnh đã tổ chức phiên họp cùng với 12 vị Trưởng Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện, nhằm triển thành lập Ban Chỉ đạo Đại hội Đại biểu GHPGVN cấp huyện nhiệm kỳ IX (2021 – 2026).

Đồng chủ trì phiên họp là TT. Thích Tĩnh Triệt, TT. Thích Thiện Xuân, ĐĐ. Thích Chơn Trí, cùng 12 Trưởng BTS PG huyện, thị, thành phố trực thuộc tỉnh Đồng Tháp

Đồng chủ trì phiên họp là TT. Thích Tĩnh Triệt, TT. Thích Thiện Xuân, ĐĐ. Thích Chơn Trí, đồng phó Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp; không hiện diện tại buổi họp, nhưng theo sự chỉ đạo của HT. Thích Chơn Minh, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp: “Cuộc họp phải trên tinh thần đoàn kết hòa hợp, mong rằng chư tôn đức các vị Phó BTS và Chánh Thư ký PG tỉnh tiếp tục chung tay góp ý, hướng dẫn cho Chư vị tôn đức Trưởng Ban Trị sự của 12 huyện thị về các công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Phật giáo cấp huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026 diễn ra thành công tốt đẹp. Xây dựng Giáo hội Phật giáo tỉnh Đồng Tháp phát triển…”

Mở đầu buổi họp, ĐĐ.Thích Chơn Tâm, Chánh Thư ký BTS PG tỉnh thông qua một số văn bản của Trung ương Giáo hội về việc triển khai Thông tư hướng dẫn tổ chức Đại hội Đại biểu GHPGVN các huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh nhiệm kỳ (2021 – 2026); Thành lập Ban Chỉ đạo công tác tổ chức Đại hội Đại biểu GHPGVN cấp huyện nhiệm kỳ (2021 – 2026) do HT. Thích Chơn Minh – Uỷ viên Hội đồng trị sự, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh làm Trưởng ban Chỉ đạo và 04 vị Phó Ban chỉ đạo đại hội, cùng các vị Thư ký cho Ban chỉ đạo Đại hội cấp huyện.

Tại buổi họp, Thượng tọa Thích Minh Sơn, Phó Thư ký kiêm Chánh văn phòng đã lấy ý kiến dự thảo các công tác về việc tổ chức Đại hội Phật giáo cấp huyện, đúng theo Thông tư hướng dẫn tổ chức Đại hội Đại biểu GHPGVN các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Nhiệm kỳ (2021 – 2026). Chư tôn đức 12 Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện phải triển khai tổ chức phiên họp mở rộng để thảo luận và chuẩn bị kế hoạch tổ chức, thành lập ban tổ chức, tiểu ban nhân sự, tiểu ban nội dung.v.v…dự thảo nội quy, chương trình, thời gian tổ chức, dự thảo các công tác cho Đại hội đúng theo thông tư của Trung ương giáo hội và hướng dẫn của Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh.

Theo ý kiến của Đại đức Thích Chơn Tâm, Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh: các Ban Trị sự PG cấp huyện phải lập danh sách và văn kiện dự thảo gửi về Vp. Ban Trị sự GHPGVN tỉnh vào cuối quý I năm 2021. Sau đó Ban chỉ đạo sẽ thảo luận với UBND cấp huyện, khi đã hoàn thiện điều kiện tổ chức, sẽ trình đến Sở Nội vụ Ban Tôn giáo tỉnh.

Đại đức Thích Chí Thiện, Phó Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh phát biểu kế hoạch phải cung thỉnh Chư tôn đức Chứng minh và bố trí Chư tôn đức trong chủ tọa đoàn, ban thư ký và ban kiểm soát đại hội, trên tinh thần tùy theo địa điểm PG cấp huyện sẽ xin ý kiến Ban Trị sự PG tỉnh ủng hộ tịnh tài cho các huyện khi diễn ra đại hội.

Thay mặt Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, TT. Thích Tĩnh Triệt, Phó Ban Trị sự phát biểu  nhận các thông tin và ý kiến của Chư tôn đức về tất cả công tác chuẩn bị cho đại hội. Tất cả các ý kiến của phiên họp, Ban Thư ký sẽ trình đến Hòa Thượng Thích Chơn Minh, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, sau đó sẽ triển khai kế hoạch và gửi các mẫu đơn, những điều kiện thuận lợi nhất để hướng dẫn đến Thường trực Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện để tiến đến Đại hội Phật giáo cấp huyện thành công tốt đẹp theo chủ đề “Kỷ cương – Trách nhiệm – Đoàn kết – Phát triển”.

Đại hội đại biểu Phật giáo cấp huyện sẽ diễn ra từ ngày 01/9 đến 31/12/2021. Thời gian tổ chức của 12 Ban trị sự sẽ do Ban chỉ đạo đại hội sẽ thống nhất cụ thể từng huyện, và tiếp nhận sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo Đại hội Ban Trị sự GHPGVN Tp. Sa Đéc sẽ tổ chức đại hội điểm trong tỉnh Đồng Tháp.

Cuộc họp cũng bàn về chương trình Phật sự của tỉnh nhà trong thời gian tới, chư tôn đức đã thảo luận, đóng góp ý kiến xây dựng tích cực và đi đến thống nhất một số hoạt động Phật sự trọng tâm như: tổ chức đại giới đàn Từ Nhơn; Đại lễ Phật đản PL. 2565; An cư Kiết hạ; tổ chức Đại hội Đại biểu GHPGVN cấp huyện nhiệm kỳ IX (2021 – 2026) cho 12 đơn vị trực thuộc, và khóa hành chánh trụ trì năm 2021.