Notification

×

Iklan

[Hình ảnh] Đại Giới đàn Từ Nhơn: Trang nghiêm cung thỉnh di ảnh Hoà thượng Thích Từ Nhơn về hai điểm Giới trường của Đại Giới đàn

TT-TT - 25.4.21 Last Updated 2022-04-17T11:30:28Z
    CHIA SẺ
PGĐT- Theo chương trình Đại Giới đàn Từ Nhơn, chiều ngày 25/04/2021 (nhằm ngày 14/03 năm Tân Sửu), Ban Tổ chức Đại Giới đàn đã đến chùa Phước Thạnh làm lễ cung thỉnh di ảnh cố Hòa thượng thượng Từ hạ Nhơn (tôn danh được lấy làm tôn hiệu của Đại giới đàn) và giới bổn về chùa Phước Hưng, chùa Phước Huệ - địa điểm truyền giới cho các giới tử.

Nghi thức do Ban Nghi lễ Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Tháp đảm trách, gồm: Di ảnh, Giới bổn, long đình, bát bửu, long trượng...Ban Nghi lễ có hơn 100 vị chư Tôn đức và 602 giới tử làm rào cung nghinh đoàn rước di ảnh và giới bổn theo nghi thức Phật giáo.

Quang lâm chùa Phước Thạnh có Hòa thượng Thích Thiện An, Thành viên Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Hòa thượng Thích Chơn Minh, Ủy viên Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Tháp, Trưởng Ban tổ chức; Thượng tọa Thích Tĩnh Triệt, Phó Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh,  cùng chư Tôn đức các Tiểu ban, Ban Nghi lễ Phật giáo tỉnh Đồng Tháp do Thượng tọa Thích Thiện Chí, Trưởng Ban nghi lễ Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh  - Trưởng ban làm Sám chủ.

Hòa thượng Thích Từ Nhơn, thế danh Nguyễn Văn Sáu, sinh năm Bính Dần (1926) tại Sa Đéc, nay là tỉnh Đồng Tháp. Vốn sinh ra trong gia đình thượng lưu trí thức, Phật tử thuần thành, nhiều đời tin kính Tam bảo, nên khi còn nhỏ, Hòa thượng đã có cơ duyên ở trong chùa đi học. Ngài được thân sinh là Hòa thượng Hồng Diệu hiệu Thiện Đạo - Trụ trì Phước Thạnh Cổ tự đưa về Tổ đình Phi Lai xuất gia, được Hòa thượng ban pháp húy Nhựt Sáu, hiệu Từ Nhơn, nối pháp dòng Lâm Tế Gia Phổ đời thứ 41.

Năm 1952, Hòa thượng được Giáo hội cử làm Trị sự trưởng Giáo hội Tăng già Nam Việt tỉnh Sa Đéc kiêm giảng sư Tỉnh hội trong nhiều nhiệm kỳ. Từ năm 1953 – 1963, Hòa thượng đảm nhiệm chức Trị sự Trưởng Giáo hội Tăng già Nam Việt tỉnh Sa Đéc, kiêm Cố vấn Giáo lý – Trưởng ban Hoằng pháp tỉnh Sa Đéc. Là một vị Pháp sư danh tiếng, Hòa thượng đi hoằng pháp khắp nơi trong tỉnh và các tỉnh miền Tây Nam bộ.

Tại nơi trú xứ của cố Hòa thượng Thích Từ Nhơn, chư Tôn đức Ban Kiến đàn đã thành kính dâng hương cúng dường giác linh Ngài, đại Tăng tác bạch cung thỉnh tôn tượng và di ảnh cố Hoà thượng tại Tổ đường chùa Phước Thạnh trở về tôn trí tại 02 điểm mà chư giới sư sẽ truyền giới cho các giới tử.

Sau khi di ảnh của Hòa thượng Thích Từ Nhơn được tôn trí trang trọng tại các giới trường, Chư tôn đức trong ban kiến đàn, cùng đại chúng nhất tâm đảnh lễ trước Giác linh cố Hoà thượng Thích Từ Nhơn. Bên cạnh đó, Giới trường Ni (chùa Phước Huệ) cũng lần lượt tiến về lễ trường để cung đón di ảnh cố Hòa thượng Thích Từ Nhơn, cung thỉnh về Giới trường trực thuộc để làm lễ tấn đàn truyền giới.