Liên hệ
 • VĂN PHÒNG BTS.PGVN
  TỈNH ĐỒNG THÁP

  Chùa Bửu Quang, số 459
  Hùng Vương, Tp. Sa Đéc, Đồng Tháp
  Email: phatgiaodongthap@yahoo.com
  Tel:(0277) 386-1653

  Mail Instagram Pinterest RSS

VIDEO TƯ LIỆU: Tiểu sử, hành trạng Hòa thượng Thích Từ Nhơn (1926-2013) - Tôn danh Đại Giới đàn tại Đồng Tháp năm 2021

Bài viết liên quan:

Bạn là chủ website?