TIN VIDEO: Tp. Cao Lãnh, chùa Hoa Lâm an vị tôn tượng Phật Thích Ca và đặt đá xây dựng tăng xá

 
Mới hơn Cũ hơn