Notification

×

Iklan

Chư Tôn đức Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Đồng Tháp với chặng đường 40 năm của 9 nhiệm kỳ

TT-TT - 21.11.22 Last Updated 2022-11-21T13:32:04Z
    CHIA SẺ
Chư Tôn Đức Trưởng Ban Trị Sự Giáo Hội Phật giáo Việt Nam Tỉnh Đồng Tháp trải qua IX nhiệm kỳ với 40 năm hình thành và phát triển.

1. Cố Hoà Thượng Thích Vĩnh Đạt nhiệm kỳ 1 - 2

2. Cố Hoà Thượng Thích Huệ Phát quyền nhiệm kỳ 2

3. Cố Hoà Thượng Thích Thiện Minh quyền nhiệm kỳ 2 - Trưởng Ban nhiệm kỳ 3

4. Cố Hoà Thượng Thích Thiện Chánh quyền nhiệm kỳ 3 - Trưởng Ban nhiệm kỳ 4 - 5

5. Hoà Thượng Thích Thiện An quyền trưởng ban nhiệm kỳ 5

6. Hoà Thượng Thích Huệ Trí nhiệm kỳ 6 ( 1/2 nhiệm kỳ)

7. Cố Hoà Thượng Thích Thiện Huệ (1/2)nhiệm kỳ 6 - Trưởng ban nhiệm kỳ 7

8. Hoà Thượng Thích Chơn Minh nhiệm kỳ 8.

Hoà thượng Thích Vĩnh Đạt

Hoà thượng Thích Huệ Phát

Hoà thượng Thích Thiện Minh

Hoà thượng Thích Thiện Chánh

Hoà thượng Thích Thiện An

Hoà thượng Thích Huệ Trí

Hoà thượng Thích Thiện Huệ

Hoà thượng Thích Chơn Minh - đương nhiệm Trưởng Ban BTS PG tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ IX