Ngày làm việc thứ ba của Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX: tấn phong các giáo phẩm; suy tôn Trưởng lão HT. Thích Trí Quảng, Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN

________  PGĐT- Sáng ngày 29 tháng 11 năm 2022, Phiên họp thứ ba của Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022-2027 tiếp tục diễn ra tại Hội trường Cung văn hoá Việt Xô của Hà Nội. Buổi lễ trang trọng dưới sự chứng minh của HT. Thích Trí Quảng, quyền pháp chủ GHPGVN và Chư Tôn đức chủ tọa đoàn đại hội.

Theo đó, nghi thức suy tôn được cử hành sáng ngày làm việc thứ ba, sau phiên họp thứ nhất của Hội đồng Chứng minh GHPGVN nhiệm kỳ 2022-2027, đề cử các chức danh chủ chốt của Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh. Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Quyền Pháp chủ, Chủ tịch Hội đồng Giám luật thuộc Hội đồng Chứng minh GHPGVN được toàn thể chư tôn trưởng lão đề cử vào ngôi vị Pháp chủ GHPGVN

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, được toàn thể chư tôn trưởng lão đề cử vào ngôi vị Pháp chủ GHPGVN


Cùng đó, với đơn vị Phật giáo Đồng Tháp, Đại hội đã tấn phong giáo phẩm Hoà thượng có 8 vị, Thượng toạ có 24 vị; giáo phẩm Ni trưởng có 4 vị, Ni sư có 35 vị. Phật giáo Đồng Tháp có hai vị được suy tôn hàng giáo phẩm chứng minh Giáo Hội là Hoà thượng Thích Phước Thông, Hoà thượng Thích Thiện Phương; Thượng toạ Thích Tĩnh Triệt được suy cử Ủy viên Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Sau lễ suy tôn Đức Pháp chủ, Đại hội đã thông qua nghị quyết, và cảm tạ bế mạc vào lúc 11 giờ 30 cùng ngày trong không khí hoan hỷ trang nghiêm.


Mới hơn Cũ hơn