Sa Đéc: Tặng nhà đại đoàn kết đến gia đình khó khăn

PGĐT-Sáng ngày 14/12/2022, BTS GHPGVN Tp. Sa Đéc cùng chính quyền địa phương phường An Hoà, Tp Sa Đéc đã trao tặng nhà đại đoàn kết cho hộ gia đình bà Nguyễn Thị Bướm.


Nhà tường gạch, mái tole, nền lót gạch men. Kinh phí xây dựng là 100tr, trong đó nhà tài trợ 40tr, phần còn lại do BTS PG Sa Đéc và chính quyền địa phương kêu gọi các nhà hảo tâm giúp đỡ.


Mới hơn Cũ hơn