Notification

×

Iklan

Ban giám hiệu Trường Trung cấp Phật học tỉnh họp rà soát chương trình đào tạo và sinh hoạt tu học của tăng ni sinh

TT-TT - 14.2.23 Last Updated 2023-02-14T10:23:00Z
    CHIA SẺ
PGĐT- Nhằm ổn định và phát huy chất lượng dạy và học của Trường Trung cấp Phật học tỉnh Đồng Tháp các học kỳ còn lại của khóa 9, năm 2021 - 2024.
Chiều ngày 14 tháng 02 năm 2023, tại Văn phòng BTS PG tỉnh Đồng Tháp, Ban Giáo dục PG tỉnh và Ban giám hiệu Trường Trung cấp Phật học tỉnh đã có phiên họp để thảo luận một số vấn đề của nhà trường trong thời gian sắp tới.

Cuộc họp được thảo luận với nhiều vấn đề quan trọng về chương trình tu học

Buổi họp dưới sự chủ trì của HT. Thích Chơn Minh, Uỷ viên HĐTS, Hiệu trưởng nhà trường; TT Thích Chơn Trí, Phó BTS; TT. Thích Minh Thuần, Hiệu phó giám luật trường; TT. Thích Minh Sơn, Chánh Thư ký BTS; Thầy giáo Nguyễn Hữu Thời, Hiệu phó các môn ngoại điển và chư tôn đức Tăng Ni là ban giảng huấn các bộ môn nội điển của trường.


HT. Thích Chơn Minh, Uỷ viên HĐTS, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Phật học tỉnh Đồng Tháp

Hiện nay, Trường Trung cấp Phật học tỉnh Đồng Tháp đang tổ chức giảng dạy cho các tăng ni sinh của khóa 9, lớp học Tăng được học tại chùa Thanh Lương (huyện Cao Lãnh), lớp Ni học tại chùa Phước Huệ (Tp. Sa Đéc). Trước tháng 9/2022, Trường do Cố TT. Thích Chơn Tâm làm hiệu trưởng, nhưng do bệnh duyên, Thượng toạ đã viên tịch. Để giữ được sự ổn định thời khoá học tập, BTS tỉnh và Ban Giám hiệu đã đề cử HT. Thích Chơn Minh đảm nhiệm vai trò Hiệu trưởng. 

TT. Thích Chơn Trí phát biểu

TT. Thích Minh Sơn phát biểu

Cuộc họp đã nêu ra nhiều vấn đề và được thảo luận với nhiều ý kiến xác đáng, trong đó tập trung vào các vấn đề thỉnh mời các giảng sư chuyên môn; việc phân bổ thời gian giảng dạy, xác định lại nhiệm vụ ban hậu cần, các thời khoá công phu, công quả...cũng được nêu ra với tinh thần nâng cao hơn các quy chế nội quy sinh hoạt, tu học.  Trong xu thế công nghệ đang phát triển mạnh mẽ, giáo dục đào tạo tăng ni hiện nay cũng đòi hỏi nhiều thử thách mới, bên cạnh nhưng hữu ích cần tận dụng để học tập, nghiên cứu...vẫn còn đó những tiêu cực của công nghệ với người học Phật, việc tăng cường kỷ cương giới luật trong tăng ni sinh là việc đáng lưu tâm. 

Buổi họp đã thảo luận với sự tâm huyết đối với công tác đào tạo tăng ni, với mong muốn Trường Trung cấp Phật học giữ được những truyền thống của một cơ sở đào tạo lâu năm.