Notification

×

Iklan

Ngày đầu Đại giới đàn Trí Tịnh - 2023, các giới tử đã tập trung về các điểm thọ giới

TT-TT - 3.4.23 Last Updated 2023-04-03T13:47:14Z
    CHIA SẺ
 
 ________ PGĐT- Theo chương trình của Đại giới đàn Trí Tịnh được tổ chức tại chùa Phước Hưng và chùa Phước Huệ, P.1 Tp. Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp vào ngày 3 đến ngày 6 tháng 4 năm 2023 (nhằm 13 đến 16/2 (nhuận)/Quý Mão) PL: 2566
Sáng ngày 03/04/202(nhằm 13/02 (nhuận)/Al), các tiểu ban như: ban quản giới tử, ban trai soạn, ban quản lý thiền đường, nơi nghỉ cho các giới tử v.v.. đã tập trung khá sớm để đón các giới tử trở về 2 điểm thọ giới. 

Đại Giới đàn năm nay BTC đã cung thỉnh Hòa thượng Thích Thiện An - Hòa thượng đàn đầu của giới đàn Tăng; Ni trưởng Thích nữ Như Hòa - Hòa thượng đàn đầu của giới đàn Ni, tổng số giới tử 5 đàn đủ điều kiện để đăng ký về thọ giới là 188 giới tử, trong đó Tỳ kheo 46; Tỳ kheo ni 36; Thức xoa 75; Sa di 16; Sa di ni 15; Cũng trong chương trình buổi sáng, BTC và Ban kiến đàn của Đại Giới đàn do HT Thích Chơn Minh - UV HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Đồng Tháp, trưởng Ban tổ chức chủ trìđã đến thăm và rà soát lại các khâu như: Thiền đường, tăng xá, Hội trường, trai đường, nhà trù….của 2 giới trường là chùa Phước Hưng dành cho giới tử Tăng; chùa Phước Huệ dành cho giới tử Ni. Nhằm để tạo điều kiện tốt nhất về tinh thần và sức khỏe cho các giới tử trong suốt những ngày về tấn đàn, Ban tổ chức rất chú trọng nơi ăn, chốn ở, việc vệ sinh dọn dẹp phòng ốc được các phụng sự viên sắp xếp cẩn thận. Có thể nói rằng để làm nên thành công một đại giới đàn “tuyển người làm Phật”, công tác chuẩn bị, công tác hậu cần rất quan trọng và chính chư tôn đức Tăng Ni trong ban tổ chức, ban hậu cần và phụng sự viên là những nhân tố thầm lặng góp phần tạo nên sự thành công ấy. 

Đầu giờ chiều, ban giám khảo đã cho các giới tử tập trung trở về hội trường tiến hành điểm danh, sinh hoạt nội quy và cho ôn tập để chuẩn bị cho kỳ thi vào ngày thứ hai.

Cũng trong buổi tối cùng ngày, Ban Nghi lễ cho các giới tử thực hiện nghi thức lạy hồng danh sám hối để cho thân tâm được thanh tịnh, đầy đủ phẩm hạnh để lãnh thọ giới pháp.

Mời quý vị xem một số hình ảnh: