Phật giáo Đồng Tháp bế mạc Đại giới đàn Trí Tịnh - 2023

PGĐT-Sáng ngày 6/4/2023, tại hai giới trường chùa Phước Hưng dành cho giới tử Tăng và chùa Phước Huệ dành cho giới tử Ni, Ban Kiến đàn của 2 giới trường đã tổ chức tấn đàn truyền giới Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni theo biệt truyền hệ phái. Tại điểm chùa Phước Hưng, Ban Tổ chức đã trang nghiêm cung thỉnh Hội đồng Giới sư quang lâm giới trường để tấn đàn truyền giới Tỳ-kheo. 


Hội đồng Thập sư đàn Tỳ-kheo cung thỉnh Trưởng lão HT. Thích Thiện An đương vi Hòa thượng đường đầu; HT.Thích Minh Thông làm Yết-ma; HT.Thích Chơn Minh làm Giáo thọ; 7 vị tôn chứng là HT. Thích Phước Đức; TT. Thích Thiện Ngữ; TT. Thích Minh Sơn; TT. Thích Chơn Trí; TT. Thích Thiện Lâm; TT. Thích Phước Hoà; ĐĐ. Thích Thiện Phước, cùng chư tôn đức Ban Nghi lễ làm điển lễ, dẫn thỉnh. Tại chùa Phước Huệ, Hội đồng Thập sư đàn Tỳ-kheo-ni cung thỉnh NT. Thích nữ Như Hoà đương vi Hòa thượng Ni đường đầu, NT. Thích nữ Như Trung; Yết-ma A-xà-lê; NT.Thích nữ Như Nguyện; Giáo thọ A-xà-lê; cùng bảy vị tôn tôn chứng là NT. Thích nữ Như Hoà; NS.Thích nữ Như Ngôn; NS.Thích nữ Như Bích; NS. Thích nữ Như Chánh; NS.Thích nữ Như Lan; NS. Thích nữ Như Thanh, NS. Thích nữ Như Minh; Điển lễ - Dẫn thỉnh đàn Tỳ-kheo-ni là NS. Thích nữ Như Thu và SC.Thích nữ Như Nhân. Giới tử được chư giới sư vấn già nạn, tác pháp yết-ma, lần lượt 3 người tấn đàn truyền trao giới pháp đến các giới tử của 2 đàn Tăng và Ni. Chư giới tử sau khi thọ giới pháp, thọ nhận y bát, đãy lọc nước, vâng lời chư giới sư giữ gìn giới pháp trọn đời, nhằm tu bồi đạo hạnh để tăng trưởng nội lực tu tập trên bước đường tìm cầu giải thoát. Chiều cùng ngày chư vị giới sư Ni đã hướng dẫn giới tử Tỳ-kheo-ni đến thỉnh cầu Chánh pháp yết-ma trước Đại Tăng tại chùa Phước Hưng đúng theo luật Phật đã chế định.  Sau đó là Lễ bế mạc Đại giới đàn Trí Tịnh năm 2023.    

Quang lâm chứng lễ bế mạc có: HT. Thích Thiện An, thành viên HĐCM GHPGVN, CM BTS GHPGVN tỉnh Đồng Tháp; HT. Thích Chơn Minh, UV HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Đồng Tháp; HT. Thích Huệ Minh, phó BTS, trưởng Ban Pháp chế PGVN tỉnh; TT. Thích Chơn Trí, phó BTS, trưởng Ban Từ Thiện Xã hội PGVN tỉnh; TT. Thích Minh Sơn, Chánh Thư ký BTS PGVN tỉnh; ĐĐ. Thích Chí Thiện, phó Thư ký, Chánh Văn phòng BTS PGVN tỉnh; Ni trưởng Thích nữ Như Trung, phó BTS, Trưởng Phân Ban Ni giới PGVN tỉnh; cùng chư tôn đức BTS, Chư tôn đức các ban ngành PG tỉnh, huyện, thành phố cùng về chứng dự.  

Tại buổi lễ, TT. Thích Minh Sơn, Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh thay mặt ban tổ chức Đại giới đàn báo cáo công tác tổ chức trong những ngày qua. Ban tổ chức đại Đại giới đàn trao tặng những phần thưởng đến các giới tử Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Thức-xoa, Sa-di và Sa-di-ni xuất sắc đã vượt qua kỳ thi khảo hạch đạt kết quả cao.  Phát biểu bế mạc, Hòa thượng Thích Chơn Minh cho biết Đại giới đàn Trí Tịnh đã hoàn thành nhiệm vụ “Tiếp dẫn hậu lai, báo Phật ân đức”, tạo nên một đội ngũ nhân sự trẻ kế thừa cho Phật giáo. Đây là một trong những Phật sự quan trọng được tỉnh nhà chú trọng quan tâm. “Các giới tử sau khi thọ nhận giới pháp, trở về các trú xứ cần phải tiếp tục nỗ lực tu tập, giữ gìn tịnh giới, để không cô phụ tấm lòng của chư tôn giáo phẩm và thầy Tổ, xứng đáng là đệ tử của Như Lai, bậc chân tu xuất trần thượng sĩ.” Hòa thượng nhắn nhủ và kỳ vọng. Các giới tử một lần nữa phủ phục thành kính trước chư tôn giáo phẩm, đảnh lễ thay cho lời tri ân trước khi rời khỏi giới trường, trở về trú xứ của mình.

Mời quý vị xem một số hình ảnh: 


Mới hơn Cũ hơn