Notification

×

Iklan

HT. Thích Huệ Thông nói về ý nghĩa những điểm mới trong Hiến chương lần thứ VII (sửa đổi) tại Khóa Bồi dưỡng hành chánh chức năng trụ trì cơ sở năm 2023

TT-TT - 28.6.23 Last Updated 2023-08-12T09:44:14Z
    CHIA SẺ
PGĐT- Sáng ngày 28-6-2023, buổi thứ 2 trong lịch trình Khóa Bồi dưỡng hành chánh chức năng trụ trì năm 2023, Hoà thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch HĐTS – Trưởng Ban Pháp chế Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam quang lâm thuyết giảng nội dung về Hiến chương giáo hội và Nội quy Ban Tăng sự Trung ương.

Hoà thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch HĐTS – Trưởng Ban Pháp chế Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam nói về sự cần thiết của những điểm mới trong Hiến chương sửa đổi lần thứ VII, trong đó quan trọng nhất là để phù hợp với các luật hiện hành


Việc sửa đổi Hiến chương nhằm hoàn thiện theo hướng phù hợp với Hiến pháp, các luật hiện hành như Bộ luật Dân sự 2015, Luật Tín ngưỡng, tôn giáo 2016 và các quy định khác nhằm đáp ứng yêu cầu của thực tiễn và tầm nhìn, định hướng tương lai hoạt động của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.


Trong bối cảnh toàn cầu đang vận dụng những thành tựu của khoa học công nghệ, người tu hành nói chung và các chức sắc, chức việc nói riêng phải nắm được phần nào những thành tựu đó để tận dụng vào quá trình quản lý và tu tập; trong đó vị trụ trì không chỉ đóng khung trong phạm vi hoạt động tiếp tăng độ chúng của ngôi chùa, mà còn phải thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng trong lãnh vực giáo dục, đóng góp trong mọi công tác thiện nguyện của xã hội, phải nhập thế, tu thân, hướng thiện, an lạc trong chánh pháp.Hiến chương sửa đổi lần thứ VII về căn bản thừa kế các nội dung, điều khoản của Hiến chương hiện hành. Hiến chương sửa đổi có 14 chương, bao gồm Lời nói đầu và 87 điều (nhiều hơn 1 chương và 16 điều so với Hiến chương hiện hành). Như vậy theo Hiến chương sửa đổi lần thứ VII đã có hiệu lực thi hành, hệ thống tổ chức GHPGVN gồm 4 cấp như sau (Điều 12, Chương III):

- Cấp Trung ương: Hội đồng Chứng minh và các cơ quan của Hội đồng Chứng minh; Hội đồng Trị sự và các cơ quan của Hội đồng Trị sự.

- Cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: Chứng minh Ban Trị sự; Ban Trị sự và các cơ quan của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

- Cấp quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương: Chứng minh Ban Trị sự; Ban Trị sự và các cơ quan của Ban Trị sự GHPGVN quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương.

- Cấp cơ sở: (Ban Quản trị cơ sở tự viện), việc bổ sung cấp cơ sở tự viện trong hệ thống tổ chức Giáo hội nhằm đáp ứng yêu cầu rất thiết thực của cơ sở tự viện trong thực tiễn. Như vậy, cơ sở tự viện của GHPGVN là nơi thành viên của Giáo hội gồm: tăng ni tu hành, cư sĩ, tín đồ Phật tử tu tập, thực hành giáo pháp; là nơi tổ chức, triển khai, diễn ra tất cả các hoạt động Phật sự của Giáo hội. Do đó, thực tế đòi hỏi phải tăng cường sự quản lý chặt chẽ của Giáo hội các cấp về các hoạt động tôn giáo tại các cơ sở tự viện. Gắn trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở tự viện là trụ trì, chịu trách nhiệm trước Giáo hội các cấp và pháp luật Nhà nước về các hoạt động tôn giáo tại cơ sở tự viện. Vì vậy, cơ sở tự viện cần thiết phải được công nhận là tổ chức tôn giáo trực thuộc, có tư cách pháp nhân phi thương mại theo quy định của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo 2016. 


Hòa thượng Thích Huệ Thông bày tỏ niềm hoan hỷ đến Ban trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức khoá học để triển khai những thông tin về Giáo hội, Nhà nước trên phương diện phát triển đất nước trong thời đại mới. Giáo hội Phật giáo Việt Nam ra đời là sự kết tinh trí tuệ, là nguyện vọng chân chính của tăng ni, cư sĩ, phật tử các tổ chức Giáo hội, tổ chức hội, và các hệ phái Phật giáo trong cả nước, là chủ thể kế thừa lịch sử hàng ngàn năm của Phật giáo Việt Nam. 


Cuối buổi giảng, Hoà thượng gửi lời đến chư tôn đức học viên là trụ trì là người quản l‎ý tự viện thay Giáo hội, có trách nhiệm truyền bá chánh pháp, hỗ trợ tăng ni ở chúng tu học, hướng dẫn đạo tràng Phật tử xây dựng tín tâm vững chắc đối với tam bảo, tích cực tham gia các công tác từ thiện xã hội, đặc biệt phải giữ gìn giới luật trang nghiêm và tinh tấn trau dồi đạo lực. 


Mời quý vị xem thêm một số hình ảnh: