Cáo phó: Đại đức Thích Thiện Minh tân viên tịch


PGĐT- Sáng ngày 9/6/2023, môn đồ pháp quyến chùa Long Bửu trang nghiêm cung thỉnh nhục thân Đại Đức Thích Thiện Minh, Phó Ban Trị sự GHPGVN huyện Thanh Bình; Trụ trì chùa Long Bửu (TT. Thanh Bình, huyện Thanh Bình) nhập kim quan. Quang lâm chứng minh buổi lễ có Hòa thượng Thích Phước Thông - Thành viên HĐCM - CM Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp; TT. Thích Minh Thuần, Phó Ban Trị sự GHPGVN tỉnh – Trưởng Ban Trị sự GHPGVN huyện Thanh Bình; Thượng toạ Thích Thiện Chí, Trưởng Ban Nghi lễ GHPGVN tỉnh Đồng Tháp; TT. Thích Chí Tâm, Phó Ban Nghi lễ GHPGVN tỉnh; Đại Đức Thích Minh Phước, Trưởng Ban HDPT Phật giáo tỉnh – Phó Ban TT BTS GHPGVN huyện Thanh Bình cùng  chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN huyện; Tăng Ni tr trì tự viện, Phật tử đồng về tham dự cầu nguyện. 

Trong tiếng niệm Phật, chuông trống Bát-nhã, chư tôn giáo phẩm, môn đồ pháp quyến và Tăng Ni tứ chúng tiễn biệt nhục thân cố Đại đức nhập kim quan tại giác linh đường. Thượng tọa Thích Thiện Chí - Trưởng  Ban Nghi lễ GHPGVN tỉnh Đồng Tháp và Thượng toạ Thích Chí Tâm - Phó Ban Nghi lễ GHPGVN tỉnh Đồng Tháp đương vi sám chủ tang lễ, cử hành nghi thức bạch Phật, khai chuông bảng; cung tiến giác linh và nghi thức thành phục cho môn đồ pháp quyến.

Theo Cáo phó, Đại đức  Thích Thiện Minh

- Nguyên Uỷ viên BTS GHPGVN Tỉnh Đồng Tháp 

- Phó BTS GHPGVN Huyện Thanh Bình

- Trụ Trì Chùa Long Bửu, TT. Thanh Bình, huyện Thành Bình, tỉnh Đồng Tháp. 

- Trụ thế 49 năm - Hạ lạp 19 năm

- Viên tịch lúc 4 giờ 40 phút ngày 22/4 Quý Mão (Nhằm ngày 9/6/2023) tại chùa Long Bửu.

Chương trình của tổ chức lễ tang:

- Vào lúc 11 giờ 00 ngày 9/6/2023 (nhằm ngày 22/4/Quý Mão) lễ nhập kim quan nhục thân cố Đại đức Thích Thiện Minh. Lễ viếng lúc 13giờ 00, ngày 9/6/2023 (nhằm ngày 22/4/ Quý Mão)Kim quan được tôn trí tại chùa Long Bửu, TT. Thanh Bình, huyện Thanh Bình.

- Vào lúc 11 giờ ngày 11/6/2023 (nhằm ngày 24/4/Quý Mão) lễ tưởng niệm và nhập bảo tháp tại khuôn viên chùa Long Bửu, TT. Thanh Bình, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp.

Lễ viếng được cử hành trong 03 ngày 9-11/6/2023 tại chùa Long Bửu, huyện Thanh Bình. Nhiều phái đoàn như BTS GHPGVN tỉnh Đồng Tháphuyện/ Thành phố, chư tôn đức tăng, ni các tự viện, phật tử...đã đến kính viếng giác linh cố Đại đức Thích Thiện Minh.


Đại đức Thích Thiện Minh vì bệnh duyên đã viên tịch lúc 4 giờ 40 phút ngày 22/4 Quý Mão (Nhằm ngày 9/6/2023) tại chùa Long Bửu, TT. Thanh Bình, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp. Trụ thế 49 năm - Hạ lạp 19 năm

Lễ nhập kim quan nhục thân vào lúc 11 giờ 00 ngày 9/6/2023 (nhằm ngày 22/4/ Quý Mão). Lễ viếng lúc 13 giờ 00, ngày 9/6/2023 (nhằm ngày 22/4/ Quý Mão) kim quan được an trí tại chùa Long Bửu, TT. Thanh Bình, huyện Thanh Bình.

Đại đức Thích Thiện Minh đã nhiều năm tham gia các hoạt động Phật sự, đóng góp cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh và huyện Thanh Bình, cho công tác hoằng pháp độ tại chùa Long Bửu. Với nhiều trọng trách: Uỷ viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp; Phó Ban Trị sự GHPGVN huyện Thanh Bình, trụ trì chùa Long Bửu.

Lễ tưởng niệm và nhập bảo tháp tại khuôn viên chùa Long Bửu, TT. Thanh Bình, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp vào lúc 11 giờ 00, ngày 11/6/2023 (Nhằm ngày 24/4/ Quý Mão).
Mới hơn Cũ hơn