Notification

×

Iklan

TIN VIDEO: Triển khai những nội dung sửa đổi của Hiến chương GHPGVN lần thứ VII và sinh hoạt hành chánh thông dụng tại Khóa Bồi dưỡng hành chánh và chức năng trụ trì cơ sở năm 2023

TT-TT - 29.6.23 Last Updated 2023-07-02T01:03:28Z
    CHIA SẺ