Notification

×

Iklan

Chư Tăng Ni đất Sen Hồng bố tát khóa an cư kiết hạ năm 2023

TT-TT - 1.8.23 Last Updated 2023-08-12T09:41:08Z
    CHIA SẺ
PGĐT- Ba tháng an cư là ba tháng quan trọng của hàng Tăng lữ tu học, mong cầu tấn đạo nghiêm thân, nhờ sự hướng dẫn của những vị Giáo phẩm tôn túc đi trước, nương theo lời Phật dạy trong Kinh Di giáo: “Này các Tỳ kheo sau khi ta diệt độ, các ông hãy lấy giới luật làm thầy, giới luật còn là Phật pháp còn…”. Bên cạnh còn phải nương bạn lành, Tổ Quy Sơn cũng dạy: “Gần bạn lành như đi trong sương mốc, tuy không ướt áo nhưng lần cũng thấm nhuần”.


Phật giáo tỉnh Đồng Tháp tổ chức Khoá An cư Kiết hạ PL.2567, có 6 điểm trường hạ: Chùa Quê Hương (huyện Tam Nông), chùa Phước Hưng (TP. Sa Đéc) chùa Đức Long (huyện Lai Vung), chùa Thanh Lương (huyện Cao Lãnh), chùa Phước Huệ (TP. Sa Đéc), chùa Hưng Thiền (huyện Cao Lãnh).

Tích xưa kể rằng: Đức Phật chỉ cho phép chư vị Tỷ-kheo tụ họp vào các ngày mười bốn, mười lăm và vào ngày thứ tám của mỗi nửa tháng, nhưng vẫn chưa quy định nội dung thực hiện nghi lễ này. Do đó, khi chư Tăng tập trung lại với nhau, tất cả chỉ ngồi im lặng. Dân chúng đi đến nghe pháp thấy chư Tăng ngồi im lặng như vậy nên phàn nàn, chê bai rằng: “Tại sao các Sa-môn Thích tử sau khi hội tụ vào ngày mười bốn, mười lăm và vào ngày thứ tám của mỗi nửa tháng lại ngồi im lặng? Sao các vị đã hội tụ lại mà không chịu thuyết pháp?”.Mỗi ngày 15 và 30 Âl (hoặc 29 tháng thiếu) của ba tháng an cư kiết hạ. Chư tôn Đức Tăng Ni đất Sen hồng điều làm lễ bố tát đúng pháp theo lời Đức Phật dạy và theo nội dung của nội dung Tỳ kheo Giới kinh giảng dạy. Ban giám hạ và thiền đường đại chúng 06 đạo trang ACKH và hơn 200 tăng ni Tùng hạ cũng về điểm hạ mà cùng nhau bố tát.Để lễ Bố-tát của chư Tăng được trang nghiêm thanh tịnh, nơi diễn ra lễ Bố-tát phải được lau chùi quét dọn sạch sẽ tươm tất, thắp hương đèn và trải các tọa cụ sẵn sàng…