Notification

×

Iklan

Chùm ảnh: Trang nghiêm lễ Bố tát định kỳ mùa an cư kiết hạ

TT-TT - 19.7.23 Last Updated 2023-08-17T13:22:02Z
    CHIA SẺ

Bố tát là âm dịch từ tiếng Sanskrit Posatha. Từ này là một dạng hỗn chủng của tiếng Sanskrit Phật giáo, mà tiếng Pàli đọc là Uposatha, và tiếng Sanskrit tiêu chuẩn gọi là Upavasatha. Từ Posatha này có nghĩa là nuôi lớn và duy trì. Do ý nghĩa này, Hán dịch là trưởng tịnh, tức nuôi lớn sự thanh tịnh hay duy trì các thiện pháp. Vậy Bố tát là ngày định kỳ thuyết giới, cùng nhắc nhở nhau về giới pháp để tu hành nhằm nuôi lớn các thiện pháp, khiến chúng trưởng thành trong sự thanh tịnh, hầu duy trì và phát triển sinh mệnh của Tăng đoàn trong tinh thần hòa hợp. Theo giới luật nhà Phật, trước khi tụng giới phải qua việc tự kiểm thảo mình trong nửa tháng qua có vi phạm giới không. Vị Chủ tọa lễ Bố tát hỏi Tăng chúng: "Trong nửa tháng qua, ai có phạm giới phải đứng ra tự bạch và sám hối với chúng?". Hỏi như vậy ba lần, nếu cả chúng im lặng thì tuyên bố: "Tất cả giữ giới trong sạch", rồi mới bắt đầu tụng giới (Theo https://thuvienhoasen.org)


PGĐT- Ngày 17/07/2023 (30/06/Quý Mão), chư Tôn đức Tăng Ni vân tập về các trường hạ và điểm bố tát tại các huyện trong tỉnh Đồng Tháp để thính giới định kỳ. 

Chư tôn đức Tăng vân tập về chùa Quê Hương (huyện Tam Nông), chùa Phước Hưng (TP. Sa Đéc), chùa Thanh Lương (huyện Cao Lãnh). Chư tôn đức Ni làm lễ tại chùa Đức Long (huyện Lai Vung), chùa Phước Huệ (Tp. Sa Đéc), chùa Phước Thạnh (huyện Cao Lãnh), chùa Hưng Thiền (huyện Cao Lãnh). 

Hình thức tụng giới và thính giới nếu hai người, ba người nhẫn đến trăm nghìn người thì cũng một người tụng, còn bao nhiêu người ngồi lắng nghe. Người tụng ngồi cao, người nghe ngồi thấp. Cụ thể tại các điểm như sau: 

Tại chùa Quê Hương: ĐĐ. Thích Trí Khả tụng giới Tỳ kheo; ĐĐ. Thích Nguyên Tấn tụng giới Bồ tát. 


Tại chùa Phước Hưng: ĐĐ. Thích Trí Nguyên tụng giới Tỳ kheo; ĐĐ. Thích Nhuận An tụng giới Bồ tát. 
Tại chùa Thanh Lương: ĐĐ. Thích Minh Nhã tụng giới Tỳ kheo và Bồ tát.

 


Tại chùa Đức Long: NS.TN. Như Phượng tụng giới Tỳ kheo Ni; NS.TN. Như Thanh tụng giới Bồ tát. 

Tại chùa Phước Huệ: Ni sư TN. Như Thanh tụng giới Tỳ kheo Ni; NT.TN. Như Nguyện tụng giới Bồ tát.

Tại chùa Phước Thạnh: NS.TN. Như Chánh tụng giới Tỳ kheo Ni; NS.TN. Như Ngôn tụng giới Bồ tát

 
Tại chùa Hưng Thiền: SC.TN. Hạnh Vân tụng giới Tỳ kheo Ni; SC.TN. Hạnh Phẩm tụng giới Bồ Tát. 
Để lễ Bố-tát được trang nghiêm thanh tịnh, trước đó một ngày, đại chúng vân tập về chính điện để làm lễ sám hối, gột sạch thân tâm. Đồng thời, để trang nghiêm đất Phật, trú xứ luôn an tịnh, vào lúc sáng sớm, các Phật tử phát tâm công quả, rủ nhau quét dọn, bao sái với tâm nguyện trang nghiêm tố hảo chốn già lam, tạo phúc cho con cháu, nhất là được thưởng lãm khung cảnh an lành và thanh khiết của chốn thiền môn.