Notification

×

Iklan

Tháp Mười: Ni sư Thích nữ Như Lan chia sẻ pháp thoại “Hạnh nguyện Quán Thế Âm” đến với hơn 100 phật tử tại chùa Thiền An

TT-TT - 6.8.23 Last Updated 2023-08-12T09:39:33Z
    CHIA SẺ

Tối ngày 19/06/Quý Mão, tại chùa Thiền An (thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp), đã trang nghiêm cử hành Lễ vía đức Quán Thế Âm thành đạo. Nhân dịp này Đại đức Thích Đức Hiếu, trụ trì chùa Thiền An đã cung thỉnh Ni sư Thích nữ Như Lan, trụ trì chùa Hưng Thiền chia sẻ thời pháp thoại đến với hơn 100 Phật tử với chủ đề “Hạnh nguyện Quán Thế Âm”, để giúp quý Phật tử ôn lại những hạnh nguyện thù thắng của đức Quán Thế Âm và cùng nhau noi theo hạnh nguyện từ bi của Ngài. 


Ni sư Thích nữ Như Lan, Trụ trì chùa Hưng Thiền chia sẻ thời pháp thoại đến với hơn 100 Phật tử với chủ đề “Hạnh nguyện Quán Thế Âm” tại chùa Thiền An


Hình ảnh Quán Thế Âm Bồ tát được tôn thờ hầu hết tất cả các tòng lâm tự viện thuộc hệ phái Bắc tông, nhắc đến Quán Thế Âm là nhắc đến hạnh nguyện đại từ đại bi của Ngài. Trong tất cả các kinh điển Đại thừa, đều gọi Quán Thế Âm là “thiện nam từ”, nhưng đa số chúng ta thấy tại các chùa đều thờ tôn tượng Quán Âm tướng người nữ. Đức Phật dạy rằng do ngài luôn quán xét tiếng tăm của thế gian, luôn lắng nghe những tiếng kêu khổ đau của tất cả chúng sanh để rồi ngài vận sức từ bi của hóa hiện ra 32 hình tướng để cứu độ tất cả những chúng sanh đang khổ đau được giải thoát, vì lòng từ bi thương chúng sanh như con nên chúng ta hay gọi Ngài là mẹ hiền Quán Thế Âm. 

Sau khi ôn lại những hạnh nguyện từ bi cứu khổ của đức Quán Âm, Ni sư Thích nữ Như Lan cũng khuyến tấn các phật tử cần phải noi theo hạnh nguyện của Ngài, áp dụng vào đời sống, luôn thể hiện tâm thương yêu tất cả mọi loài không sát sanh mà phóng sanh, giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Mỗi ngày tập một chút, làm điều thiện lành một chút, chúng ta sẽ cảm thấy tâm mình nhẹ nhàng và bình an một chút và dần dần tâm từ bi ngày càng lớn lên theo hạnh nguyện đại từ đại bi của đức Quán Thế Âm. 

Đại đức trụ trì Thích Đức Hiếu cùng quý thầy và phật tử tại đạo tràng trang nghiêm cử hành lễ vía đức Quán Thế Âm thành đạo


Sau thời pháp thoại của Ni sư Thích nữ Như Lan, được sự hướng dẫn của Đại đức trụ trì Thích Đức Hiếu, Phật tử đạo tràng đã trang nghiêm cử hành lễ vía đức Quán Thế Âm thành đạo, toàn thể chúng hội đạo tràng đã thắp lên những ngọn đền từ bi trí tuệ cùng nhau bước đi những bước chân an lạc với ý nghĩa đem ánh sáng từ bi trí tuệ của đức Quán Âm soi rọi đến những nơi tối tăm đau khổ ngõ hầu xua tan những nỗi khổ niềm đau cho tất cả chúng sanh.


Mời quý vị xem một số hình ảnh Lễ vía Quán Thế Âm tại chùa Thiền An