TIN VIDEO: Đạo tràng Ommani (Tp.HCM) đảnh lễ Hoà thượng viện chủ và cúng dường Ni chúng chùa Hưng Thiền

Mới hơn Cũ hơn