Notification

×

Iklan

Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp họp bàn tổ chức Lễ tang Cố trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Phương, thành viên Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam

TT-TT - 19.1.24 Last Updated 2024-01-19T13:05:03Z
    CHIA SẺ
PGĐT- Như thông tin chúng con đã đưa, Cố trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Phương, thành viên Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Chứng Ban Trị sự PG tỉnh Đồng Tháp, trụ trì Tổ đình Bửu Lâm, xã Bình Hàng Trung, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp vừa viên tịch. 


Sáng nay ngày 19/01/2024, Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức phiên họp bàn tổ chức Lễ tang Cố trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Phương. 
 
Buổi họp được tổ chức dưới sự điều phối của Hòa thượng Thích Chơn Minh, UV Hội đồng trị sự, Trưởng BTS PGVN tỉnh Đồng Tháp và các thành viên trong Thường trực BTS PG tỉnh


Cùng đó, các khâu công việc như thiết trí tang lễ, các công việc hậu cần, các tiểu ban tiếp đón khách viếng tang...cũng được chư tôn đức tăng ni chu đáo chuẩn bị


Thời kinh, hộ niệm cũng được quý chư ni thực hiện nghiêm mật bên nhục thân Cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Phương


Theo đó Lễ tang Cố trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Phương được diễn ra ngoài thành phần ban tổ chức (danh sách ban tổ chức chúng con trích ghi dưới nội dung này) với thời gian địa điểm như sau: 

- Về thời gian: Lễ nhập kim quan lúc 14.00 giờ ngày 19/01/2024, nhằm ngày 09/12/ Quý Mão. 

Lễ viếng: bắt đầu lúc 7 giờ ngày 20/01/2024 (10/12/Quý Mão. 

- Địa điểm: kim quan nhục thân Cố Hòa thượng Thích Thiện Phương được an vị tại hậu tổ chùa Bửu Lâm, đến 10 giờ 30 ngày 23/01/2024 (ngày 13/12/Quý Mão) 

- Lễ truy niệm, sau đó phụng tống kim quan nhập bảo tháp tại khuôn viên Tổ Đình Bửu Lâm. 

BAN TỔ CHỨC TANG LỄ

CỐ TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH THIỆN PHƯƠNG

-         Thành viên Hội Đồng Chứng Minh GHPGVN

-         Chứng Minh Ban Trị sự GHPGVN Tỉnh Đồng Tháp

-         Viện chủ Tổ Đình Bửu Lâm – Huyện Cao Lãnh

BAN CHỨNG MINH:

-         Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng – Pháp chủ HĐCM GHPGVN

-         Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện An – Thành viên HĐCM, chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Đồng Tháp.

-         Trưởng lão Hòa thượng Thích Nhật Quang – Thành viên HĐCM, CM BTS GHPGVN tỉnh Đồng Tháp.

-         Trưởng lão Hòa thượng Thích Phước Thông - Thành viên HĐCM, CM BTS GHPGVN tỉnh Đồng Tháp.

BAN TỔ CHỨC

1.    Trưởng ban:

-         Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn – Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Tăng sự TƯ GHPGVN.

2.    Phó Ban:

-         Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Pháp – UVTT HĐCM, Phó Chủ tịch Thường trực  HĐTS GHPGVN.

-         Hòa thượng Thích Thiện Thống – Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN.

-         Thượng tọa Thích Phước Nguyên – Phó Tổng Thư ký – Chánh Văn phòng 2 TƯGH.

-         Hòa thượng Thích Chơn Minh – UV HĐTS, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp (Phó ban Thường trực điều hành tang lễ).

-         Thượng tọa  Thích Tĩnh Triệt – UV HĐTS, Phó Trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Đồng Tháp.

-          Hòa thượng Thích Huệ Minh – Phó Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp.

-         Hòa thượng Thích Thiện Xuân - Phó Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp.

-         Thượng tọa Thích Minh Thuần - Phó Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp.

-         Thượng tọa Thích Chơn Trí - Phó Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp.

-         Đại đức Thích Phước Huệ - Phó Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp.

-         Đại đức Thích Trí Khả - Trưởng Ban Trị sự GHPGVN huyện Cao Lãnh

-         Ni trưởng  TN Như Hòa – Chứng minh Phân ban Ni giới GHPGVN tỉnh Đồng Tháp, Viện chủ chùa Phước Thạnh.

-         Ni trưởng TN. Như Trung – Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp, Trưởng Phân ban Ni giới GHPGVN tỉnh Đồng Tháp

-         Ông Võ Ngọc Thành – Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQVN Đồng Tháp.

-         Nguyễn Thanh Phong – Ủy viên Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh Đồng Tháp.

-         Ông Nguyễn Văn Đức - Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện Cao Lãnh.

3.    Ủy viên:

-         Hòa thượng Thích Thiện Nghĩa – Chứng minh BTS GHPGVN thành phố Cao Lãnh.

-         Hòa thượng Thích Bửu Phát – Viện chủ Chùa Linh Phước, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

-         Thượng tọa Thích Phước Đức – Viện chủ Chùa Hưng Thiền, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

-         Thượng tọa Thích Thiện Thông – Chứng minh BTS GHPGVN thành phố Cao Lãnh.

-         Thượng tọa Thích Huệ Nghĩa - Trưởng Ban Kiểm Soát GHPGVN tỉnh Đồng Tháp, Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Hồng Ngự.

-         Thượng tọa Thích Lệ Nhật – Trưởng ban TTTT BTS GHPGVN tỉnh Đồng Tháp.

-         Đại đức Thích Minh Phước - Trưởng ban HDPT GHPGVN tỉnh Đồng Tháp.

-         Thượng tọa Thích Huệ Thủ - Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Lấp Vò.

-         Thượng tọa Thích Thiện Thật – Ủy viên Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Đồng Tháp.

-         Thượng tọa Thích Thiện Hữu - Ủy viên Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Đồng Tháp.

-         Thượng tọa Thiện Ngữ - Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Lai Vung.

-         Thượng tọa Thích Thiện Liêm - Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Tân Hồng.

-         Đại đức Thích Mẫn Niệm – Quyền Trưởng ban Trị sự GHPGVN thành phố Hồng Ngự.

-         Đại đức  Thích Lệ Ngộ Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN huyện Cao Lãnh - Trụ trì Chùa Bửu Lâm.

-         Ni sư TN Như Phượng – Thủ quỹ BTS GHPGVN tỉnh Đồng Tháp.

-         Ni sư TN Như Châu – Phó Trưởng ban TT BTS GHPGVN huyện Tháp Mười.

-         Bà Phan Thị Ái Xuân – Bí thư Đảng ủy xã Bình Hàng Trung, huyện Cao Lãnh.

BAN  THƯ KÝ:

-         Thượng tọa Thích Minh Sơn - Chánh Thư Ký BTS GHPGVN tỉnh Đồng Tháp.

-         Đại đức Thích Chí Thiện - Phó Thư ký – Chánh Văn Phòng BTS GHPGVN tỉnh Đồng Tháp.

-         Đại đức Thích Trí Khả - Phó Thư Ký – Phó Văn Phòng BTS GHPGVN tỉnh Đồng Tháp.

-         Đại đức Thích Thiện Pháp - Phó Văn Phòng BTS GHPGVN tỉnh Đồng Tháp.

-         Đại đức Thích Minh Nhã - Phó Trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN huyện Cao Lãnh.

-         Ni sư TN Như Chánh – Phó BTS  GHPGVN huyện Cao Lãnh.

-         Ni sư TN Như Lan - Trưởng ban KTTT BTS GHPGVN tỉnh Đồng Tháp.

-         Ni sư TN Như Ngôn – Phó ban KTTC tỉnh GHPGVN tỉnh Đồng Tháp.

-         Ni sư TN Như Hoàng – Phó Thư ký BTS  GHPGVN huyện Cao Lãnh.

THỦ QUỸ:

-         Ni sư TN Như Phượng - Thủ quỹ BTS GHPGVN tỉnh Đồng Tháp.

-         Ni sư TN Như Ngôn - Phó ban KTTC BTS GHPGVN tỉnh Đồng Tháp.

-         Sư cô TN Minh Ngọc (Trụ trì Chùa Liên Hoa)

BAN NGHI LỄ:

-         Thượng tọa Thích Chí Tâm – Phó ban Nghi lễ  BTS. GHPGVN tỉnh Đồng Tháp.

-         Đại đức Thích Thiện Phước ( Trụ trì Chùa Kim Phước)

-         Ban Nghi Lễ GHPGVN tỉnh Đồng Tháp.

BAN XƯỚNG NGÔN:

-         Thượng tọa  Thích Minh Sơn

-         Đại đức Thích Trí Khả

-         Đại đức Thích Thiện Pháp

-         Đại đức Thích Minh Nhã

-         Đại đức Thích Trí Nghiêm

BAN TIẾP TÂN:

-         Thượng tọa Thích Tĩnh Triệt

-         Hòa thượng Thích Huệ Minh

-         Thượng tọa Thích Minh Thuần

-         Thượng tọa Thích Chơn Trí

-         Đại đức Thích Phước Huệ

-         Đại đức Thích Trí Khả

-         Thượng tọa Thích Huệ Thủ

-         Thượng tọa Thích Lệ Nhật

-         Đại đức Thích Minh Phước

-         Thượng tọa Thích Thiện Thật

-         Thượng tọa Thích Thiện Hữu

-         Thượng tọa Thích Thiện Ngữ

-         Thượng tọa Thích Thiện Liêm

-         Đại đức Thích Mẫn Niệm

-         Đại đức Thích Minh Nhã

-         Ni sư TN Như Chánh

-         Ni sư TN Như Lan

-         Ni sư TN Như Ngôn

-         Ni sư TN Như Hoàng

-         Sư cô TN Huệ Thiện

  BAN TRẦN THIẾT:

-         Đại đức Thích Minh Phước

-         Thượng tọa Thích Phước Thông

-          Đại đức Thích Trí Thắng

-         Đại đức Thích Thiện Phúc

-         Phật tử Chùa Bửu Lâm

 BAN THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG:

-         Thượng tọa Thích Lệ Nhật

-         Đại đức Thích Huệ Nghiêm

-         Đại đức Thích Trung Chánh

-         Đại đức Thích Thiện Thảo

-         Phật tử Ummani ( Trần Hoàng Minh)

-         Phật tử Thiện Hải ( Nguyễn Hoàng)

-         Ban Thông Tin Truyền thông Phật giáo Tỉnh Đồng Tháp

 BAN HIẾU ĐỒ:

-         Đại đức Thích Lệ Ngộ

-         Đại đức Thích Phước Thành

-         Đại đức Thích Minh Hạnh

-         Đại đức Thích Phước Tiến

-         Đại đức Thích Thiện Hậu

-         Ni sư Thích Nữ Diệu Liên

-         Sư cô Thích Nữ Tịnh Đức

-         Sư cô Thích Nữ  Minh Ngọc

-         Sư cô Thích Nữ Huệ Tâm

-         Sư cô Thích Nữ Tịnh Hạnh

-         Sư cô Thích Nữ Diệu Lan

-         Sư cô Thích Nữ Tâm Thông

-         Sư cô Thích Nữ Diệu Huệ

-         Ni chúng Chùa Liên Hoa

-         Tịnh Nhân Trung Phước

-         Tịnh Nhân Trung Quang

-         Phật tử Giác Trí

 BAN PHỤ TRÁCH SỔ TANG

-         Thượng tọa Thích Thiện Lâm

-         Đại đức Thích Minh Phước  

-         Đại đức Thích Nguyên Từ

-         Đại đức Thích Trí Thắng

-         Đại đức Thích Trí Nguyên

-         Sư cô TN Như Nghiêm ( Chùa Hưng Thiền)

-         Sư cô TN Hạnh Tâm (Chùa Thọ Quang)

-         Sư cô TN Hạnh Tâm (Chùa  Hưng Thiền)

BAN TIẾP LỄ:

-         Sư cô TN Lệ Nghiêm

-         Sư cô TN Hạnh Tâm (Chùa Hưng Thiền)

-         Ni chúng Chùa Hưng Thiền

-         Phật tử Chùa Bửu Lâm

BAN THÔNG SỰ:

     - Đại đức Thích Nguyên Từ

- Đại đức Thích Huệ Phát

- Đại đức Thích Thiện Nguyện

- Đại đức Thích Đức Hiếu

- Đại đức Thích Trí Nguyên

BAN CHUNG CỔ:

-         Đại đức Thích An Thuận

-         Đại đức Thích Thiện Hậu

-         Đại đức Thích Phước Thiện

-         Đại đức Thích Thiện Bảo

BAN CUNG NGHINH:

-         Đại đức Thích Viên Thành

-         Đại đức Thích Tánh Huệ

-         Đại đức Thích Minh Duy

-         Đại đức Thích Trí Thắng

-         Đại đức Thích Thiện Hậu

BAN HẦU KIM QUAN:

-         Đại đức Thích Thanh Sơn ( Trưởng ban điều phối)

-         Tăng sinh Trường Trung Cấp Phật Học

BAN THỊ GIẢ

-         Ni sinh Trường Trung Cấp Phật Học

-         Ni chúng Chùa Hưng Thiền

BAN HƯƠNG ĐĂNG

-         Đại đức Thích Giác Đàn ( Trưởng ban điều phối)

BAN TRAI SOẠN:

-         Ni sư TN Lệ Nguyệt

-         Ni sư TN Như Ân  ( Chùa Bạch Liên 1)

-         Ni sư TN Như Nghiêm ( Tịnh thất Hồng Phúc)

-         Sư cô TN Hạnh Minh

-         Phật tử Chùa Bửu Lâm

BAN TRÀ NƯỚC

-         Phật tử Chùa Bửu Lâm

BAN HÀNH ĐƯỜNG:

-         Đại đức Thích Giác Bổn

-         Đại đức Thích Minh Tấn

-         Đại đức Thích Minh Khởi

-         Đại đức Thích Minh Nhựt

-         Đại đức Thích Trí Châu

-         Phật tử Chùa Bửu Lâm

BAN THỦ XA + TRẬT TỰ:

-         Công An và đội Dân Phòng ấp 3 , xã Bình Hàng Trung

BAN ÂM THANH – ÁNH SÁNG:

-          Phật tử Chùa Bửu Lâm

BAN Y TẾ:

- Bác Sĩ Thum (Phật tử Huệ Ngọc)

- Bác Sĩ Bình

·       LIÊN HỆ BAN TỔ CHỨC TANG LỄ:

* Đại đức Thích Trí Khả            0934121310

* Đại đức Thích Lệ Ngộ            0778192692

*Sư cô TN Minh Ngọc              0913903703          

Một số hình ảnh khác chúng con ghi được sáng nay: