TIN VIDEO: Phái đoàn Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự và các ban, ngành phúng viếng tang cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Phương

Mới hơn Cũ hơn