TIN VIDEO: Đông đảo Phật tử vân tập tại chùa Kim Quang dự Khánh đản và phát nguyện tu tập hạnh nguyện Đức từ phụ Phật A Di Dà

Mới hơn Cũ hơn