Notification

×

Iklan

TIN VIDEO: Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Tháp viếng tang Đức Trưởng lão Hòa thượng Thích Hiển Tu

TT-TT - 15.2.24 Last Updated 2024-03-11T05:30:10Z
    CHIA SẺ

Tin, bài: Trung Chánh |
PTV: Hải Phương |
Camera: Nguyễn Hoàng |