TIN VIDEO: Chùa Cao Minh trao quà, tặng lộc xuân tại Trường Tiểu Học Trưng Vương (TP. Cao Lãnh) và Trường Nuôi Dạy Trẻ Khuyết Tật tỉnh Đồng Tháp (TP. Sa Đéc)


Tin, bài: Thiện Bảo | PTV: Lê Viên | Kỹ thuật video: Nguyễn Hoàng - Hoàng Minh
Mới hơn Cũ hơn