Notification

×

Iklan

TIN VIDEO: Tp. Cao Lãnh, Viện chủ Chùa Hồng Liên cùng môn đồ pháp quyến thành kính Tưởng niệm lần thứ 36 ngày cố Hòa thượng Thích Thiện Quả viên tịch

TT-TT - 8.2.24 Last Updated 2024-03-12T04:54:43Z
    CHIA SẺ

Tin, bài: Thiện Bảo | PTV: Hải Phương | Camera: Nguyễn Hoàng - Hoàng Minh