TIN VIDEO: Đưa vào sử dụng 3 công trình giao thông nông thôn trọng điểm, từ nguồn lực kết hợp của chùa Quan Âm, gia đình phật tử Quảng Long-Quảng Ngọc và Chính quyền địa phương


Tin bài: Hương Sen
Kỹ thuật video: Hoàng Minh - Nguyễn Hoàng
Mới hơn Cũ hơn