Notification

×

Iklan

TIN VIDEO: Đưa vào sử dụng 3 công trình giao thông nông thôn trọng điểm, từ nguồn lực kết hợp của chùa Quan Âm, gia đình phật tử Quảng Long-Quảng Ngọc và Chính quyền địa phương

TT-TT - 6.2.24 Last Updated 2024-03-12T09:38:06Z
    CHIA SẺ

Tin bài: Hương Sen
Kỹ thuật video: Hoàng Minh - Nguyễn Hoàng