Notification

×

Iklan

Phật giáo huyện Châu Thành hưởng ứng chương trình Tết Quân - Dân năm 2025

TT-TT - 22.3.24 Last Updated 2024-03-22T12:05:43Z
    CHIA SẺ
 
Tin: Tâm Thường 
PGĐT- Ngày 21 tháng 3 năm 2024, Tăng ni Phật giáo huyện Châu Thành đã tham dự chương trình phối hợp thực hiện Tết Quân - Dân huyện Châu Thành năm 2025 tại xã An Khánh.

Sư cô Thích Nữ Phước Liên, Phó Ban trị sự Phật giáo huyện Châu Thành, đại diện tập thể Tăng Ni Phật giáo huyện trao bảng tượng trưng đăng ký 3 tỷ đồng

Tại đây, Phật giáo huyện Châu Thành đã đăng ký gói 3 tỷ đồng nhằm thực hiện các công trình, phần việc về an sinh, trong đó trước mắt các tự viện như Chùa Quan Âm do Sư cô TN. Tâm Thường làm trụ trì, đăng ký 200tr; chùa Bửu Nghiêm do Sư cô Thích nữ Phước Liên làm trụ trì, đăng ký 300tr; chùa Khánh Linh do Ni sư Thích nữ Giác Bửu làm trụ trì, đăng ký 300tr đồng...Phật giáo huyện Châu Thành tiếp tục vận động trong suốt năm 2024 để đạt mục tiêu đóng góp như đăng ký.

Sư cô TN. Tâm Thường, trụ trì Chùa Quan Âm, đăng ký 200tr; Sư cô Thích nữ Phước Liên, trụ trì chùa Bửu Nghiêm, đăng ký 300tr

Chùa Khánh Linh do Ni sư Thích nữ Giác Bửu làm trụ trì, đăng ký 300tr

Tết Quân – Dân, là chương trình hành động do các ban ngành, đoàn thể phối hợp thực hiện nhằm chăm lo hộ nghèo, thực hiện các công trình phúc lợi, an sinh xã hội, nhà ở, giao thông nông thôn, học bổng...thông qua hình thức vận động các đoàn thể, tổ chức, doanh nghiệp và các nguồn vận động khác để đóng góp xây dựng quê hương bằng các phần việc cụ thể.