Notification

×

Iklan

TIN VIDEO: Tại Châu Thành, BTS PGVN tỉnh bổ nhiệm TT. Thích Tĩnh Triệt giữ vị trí trụ trì chùa Tân Hòa

TT-TT - 18.3.24 Last Updated 2024-03-23T23:31:24Z
    CHIA SẺ
Tin, ảnh: Thiện Thảo - Huệ Nghiêm