Notification

×

Iklan

Phật giáo Đồng Tháp được tấn phong một Hoà thượng và bốn Ni trưởng trong năm 2024

TT-TT - 14.4.24 Last Updated 2024-04-15T14:06:10Z
    CHIA SẺ
 
PGĐT-Ngày 4-4-2024, Đức Pháp chủ Hội đồng chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã ban hành Giáo chỉ số 23/GC-HĐCM của Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh, tấn phong Giáo phẩm cho 317 vị Tăng Ni trong cả nước. Theo đó, Phật giáo Đồng Tháp có 1 vị được tấn phong từ Thượng tọa lên Hòa thượng, và 4 vị được tấn phong từ Sư cô lên Ni sư.

Sáng ngày 2-4-2024, tại Việt Nam Quốc Tự (TP.HCM), Đức Pháp chủ đã chủ trì phiên họp của Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh để xem xét, phê chuẩn danh sách tấn phong giáo phẩm do Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN đệ trình - Ảnh: Đăng Huy, https://chutichghpgvn.vn

Cụ thể, tại Giáo chỉ 23/GC-HĐCM ngày 4/4/2024 của Đức Pháp chủ Hội đồng chứng minh, Phật giáo Đồng Tháp có:

Theo danh sách Thượng tọa được tấn phong giáo phẩm lên Hòa thượng: 

- Thượng tọa Thích Nhựt Hội, sinh năm 1956, hạ lạp từ năm 1983, trú xứ: Chùa Long An, huyện Lấp Vò

Theo danh sách Sư cô được tấn phong giáo phẩm lên Ni sư:

1, Sư cô Thích nữ Như Hậu, sinh năm 1972, hạ lạp từ 1998, trú xứ chùa Liên Hương, huyện Châu Thành

2, Sư cô Thích nữ Như Phương, sinh năm 1975, hạ lạp 1998, trú xứ chùa Phước Huệ, tp. Sa Đéc

3. Sư cô Thích nữ Liên Ngọc, sinh năm 1974, hạ lạp từ 1998, trú xứ Tịnh xá Ngọc Huệ, huyện Lai Vung

4. Sư cô Thích nữ Như Chi, sinh năm 1968, hạ lạp từ 1996, trú xứ chùa Bửu Hưng, huyện Lai Vung.

Như vậy, trong đợt xem xét các trường hợp thiếu điều kiện và nhận giải trình từ Văn phòng I, Trưởng lão Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự T.Ư, chư vị Trưởng lão Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh đã Tăng sự yết-ma, tấn phong Giáo phẩm năm 2023 cho 317 vị Tăng Ni đã được Ban Thường trực Hội đồng Trị sự đệ trình tại Hội nghị kỳ 3 - khóa IX trình ngày 15-1-2024, trong đó tấn phong 17 vị Thượng tọa lên giáo phẩm Hòa thượng; 76 Đại đức lên giáo phẩm Thượng tọa; 25 Ni sư lên giáo phẩm Ni trưởng; 199 Sư cô lên giáo phẩm Ni sư.