Notification

×

Iklan

BTS PG tỉnh Đồng Tháp ban hành Thông bạch số 095/TB-BTS về Khóa tu Mùa hè năm 2024

TT-TT - 11.5.24 Last Updated 2024-05-11T02:13:53Z
    CHIA SẺ

PGĐT-Để chuẩn bị chương trình Khóa tu mùa hè cho Thanh thiếu niên Phật tử tại Đồng Tháp của năm 2024, căn cứ vào Thông bạch số 095/TB-HĐTS ngày 30 tháng 03 năm 2024 của Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, ngày 6 tháng 5 năm 2024 GHPGVN tỉnh Đồng Tháp đã ban hành Thông bạch số 095/TB-BTS hướng dẫn đến Ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh, các Ban Trị sự PG huyện, thành phố; và trụ trì các cơ sở tự viện trong tỉnh về việc tổ chức Khóa tu Mùa hè cho Thanh thiếu niên Phật tử hè năm 2024. (File Thông bạch 095/TB-HĐTS đính kèm bên dưới bài đăng)Sau đây, là các nội dung của Thông bạch số 095/TB-BTS :


1. Quý Ban Trị sự Phật giáo các huyện, thành phố hướng dẫn các chùa có đủ điều kiện mở Khóa tu Mùa hè cho Thanh thiếu niên Phật tử thành lập Kế hoạch tổ chức Khóa tu Mùa hè. Trong đó bao gồm:


- Thành lập Ban tổ chức.


- Lập danh sách Ban giảng huấn, đề tài giảng trong khóa tu ( nếu mời giảng sư ngoài tỉnh phải trình Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Ban Hoằng pháp tỉnh duyệt và trình cơ quan chức năng cấp tỉnh ).


Thời gian: không quá 07 ngày, chỉ được tổ chức trong thời gian nghỉ hè.


- Địa điểm tổ chức: phù hợp đầy đủ điều kiện về cơ sở vật chất.


Nội dung Khóa tu Mùa hè: trải nghiệm tu học Phật pháp, kiến thức cuộc đời đức Phật, lịch sử Phật giáo Việt Nam, Tam quy Ngũ giới; các giáo lý nhân quả nghiệp báo, tri ân báo ân, Phật giáo và khoa học, Phật giáo và hạnh phúc gia đình, Đạo pháp và Dân tộc, kỹ năng sống...


Chương trình Khóa tu Mùa hè; các hình thức tổ chức; thành phần tham dự ( Phật tử, học sinh, sinh viên, đoàn sinh gia đình Phật tử...độ tuổi 12 đến 25).


2. Làm tờ trình thực hiện các thủ tục hành chính xin phép tổ chức các khóa tu Mùa hè bảo đảm đúng thời gian quy định. Ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh, huyện, thành phố, trụ trì cơ sở tự viện xin phép Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, huyện, thành phố và các cơ quan chức năng nhà nước, tùy theo quy mô lớn nhỏ. Khóa tu phải được sự đồng thuận của Ban Thường trực Ban Trị sự và Ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh. 


3. Phối hợp với Ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh để hướng dẫn quy trình tổ chức.


4. Giao Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện, thành phố; Ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh tổ chức đoàn phối hợp kiểm tra, giám sát quá trình chuẩn bị, nội dung khóa tu, chất lượng khóa tu, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng cháy chữa cháy...đảm bảo an toàn trong suốt quá trình diễn ra khóa tu.


5. Yêu cầu không được tổ chức thu phí dịch vụ khóa tu.


6. Bảo đảm số lượng khóa sinh tham gia khóa tu phải phù hợp với cơ sở vật chất nơi ăn nghỉ, sinh hoạt khóa tu để bảo đảm an ninh, an toàn về sức khỏe cho khóa sinh và các tình nguyện viên.


7. Cơ sở vật chất phải có nơi ăn nghỉ của khóa sinh nam và nữ phải riêng biệt.


8. Ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN tỉnh sớm chủ động lập kế hoạch, phối hợp Ban Trị sự GHPGVN huyện, thành phố hướng dẫn các cơ sở tự viện trong tỉnh có điều kiện tổ chức khóa tu mùa hè cho các em thanh thiếu niên và chương trình sinh hoạt Phật pháp, giáo dục truyền thống phụng đạo yêu nước, hộ quốc an dân, đồng hành cùng dân tộc của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.


9. Ban hướng dẫn Phật tử GHPGVN tỉnh phối hợp Ban Hoằng pháp, Ban Thông tin Truyền thông hỗ trợ khóa tu được thực hiện chất lượng, hiệu quả, an toàn trong công tác giảng dạy và đăng tin.


Rất mong Ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN tỉnh sớm chủ động phối hợp Ban Trị sự GHPGVN huyện, thành phố hướng dẫn các cơ sở tự viện trong tỉnh có điều kiện tổ chức khóa tu mùa hè cho các em thanh thiếu niên triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung Thông bạch này.


TM. BAN TRỊ SỰ /TRƯỞNG BAN

Hòa thượng THÍCH CHƠN MINH (đã ký)


1. Tải file 095/TB-BTS, trang 1, trang 2 

2. Tải mẫu Đăng ký tập huấn