Notification

×

Iklan

Lấp Vò: Các Chùa Long Trọng Tổ Chức Phật Đản PL.2558

TT-TT - 12.5.14 Last Updated 2022-04-18T08:10:15Z
    CHIA SẺ
Từ ngày mùng 8 – 13 tháng 04 các chùa trọng địa bàn Huyện Lấp Vò long trọng tổ chức mừng ngày đản sanh. Đến chứng minh các đạo tràng có sự hiện diện chư tôn Hòa Thường Trực Ban Trị Sự GHPGVN Tỉnh Đồng Tháp, chư tôn thiền đức trọng huyện, các vị trụ trì trong tỉnh về tham dự, các cấp lãnh đạo chánh quyền.