Liên hệ
 • VĂN PHÒNG BTS.PGVN
  TỈNH ĐỒNG THÁP

  Chùa Bửu Quang, số 459
  Hùng Vương, Tp. Sa Đéc, Đồng Tháp
  Email: phatgiaodongthap@yahoo.com
  Tel:(0277) 386-1653

  Mail Instagram Pinterest RSS

Lấp Vò: Các Chùa Long Trọng Tổ Chức Phật Đản PL.2558

Từ ngày mùng 8 – 13 tháng 04 các chùa trọng địa bàn Huyện Lấp Vò long trọng tổ chức mừng ngày đản sanh. Đến chứng minh các đạo tràng có sự hiện diện chư tôn Hòa Thường Trực Ban Trị Sự GHPGVN Tỉnh Đồng Tháp, chư tôn thiền đức trọng huyện, các vị trụ trì trong tỉnh về tham dự, các cấp lãnh đạo chánh quyền.

Bài viết liên quan:

Bạn là chủ website?