Notification

×

Iklan

Đồng Tháp khai giảng các khóa an cư kiết hạ PL 2558

TT-TT - 15.5.14 Last Updated 2022-04-18T08:10:15Z
    CHIA SẺ

Ngày 16 tháng 04 Giáp Ngọ (14/05/2014) Ban Chứng Minh, Thường Trực Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp khai giảng Đạo Tràng An Cư Kiết Hạ Pl. 2558 – Dl. 2014 tại Đạo Tràng Chùa Đức Long – huyện Lai Vung và Chùa Hưng Thiền – huyện Cao Lãnh.
 Đến chứng minh HT. Thích Thiện Hiệp thành viên HĐCM, HT. Thích Thiện An thành viên HĐCM, chứng minh BTS.GHPGVN tỉnh Đồng Tháp. HT. Thích Thiện Huệ ủy viên HĐTS – Trưởng Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp kiêm Trưởng Ban Tổ Chức Các Đạo Tràng An Cư, TT. Thích Chơn Minh ủy viên HĐTS – Phó TT BTS. PG Tỉnh Đồng Tháp kiêm phó ban chỉ đạo An Cư, HT. Thích Chơn Thành Phó Ban Trị Sự PG Đồng Tháp, TT. Thích Thiện Năng Phó Ban Trị PG Đồng Tháp, Đại Đức Thích Chơn Tâm Chánh Thư Ký BTS PG Đồng Tháp, Đại Đức Thích Minh Sơn Chánh Văn Phòng BTS PG Đồng Tháp, Đại Đức Thích Chơn Trí Trưởng BTS. GHPGVN thành phố Sa Đéc, Ni Trưởng TN. Như Hòa phó BTS. GHPGVN tỉnh Đồng Tháp kiêm Trưởng phân ban đặc trách ni giới Đồng Tháp, cùng chư Tôn đức trụ trì trong địa bàn đến tham dự.
Về các vị lãnh đạo chánh quyền Ông Bùi Minh Hùng Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh Đồng Tháp các vị đại diện Ủy Ban Nhân Dân tỉnh, Mặt Trận Tổ Quốc tỉnh, Công An tỉnh và các vị trong ban ngành huyện thị thành đến tham dự buổi lễ.
Đạo trang an cư được khai giảng trong tỉnh gồm 5 Đạo Tràng An Cư: Chùa Phước Hưng Tp. Sa Đéc dành cho chư Tăng, tập trung được 60 vị; chùa Đức Long huyện Lai Vung dành cho chư Ni tập trung được 80 vị; chùa Hưng Thiền huyện Cao Lãnh dành cho chúng nội tự 220 vị, chùa Thanh Lương huyện Cao Lãnh dành cho Tăng sinh Trường Trung Cấp Phật Học được 40 vị, chùa Phước Huệ Tp. Sa Đéc dành cho chư Ni Trường TCPH được 50 vị.
Các vị hành giả An cư cung đối trước chư vị Hòa Thượng ban chỉ đạo tác pháp phát nguyện ban tháng an cư để thúc liễm tam vô lậu học, phát huy sở học tu để không phụ lòng chư Tôn thiền đức chứng minh.
Các cấp lãnh đạo chánh quyền cũng gửi lời chúc mừng các vị trong Thường Trực Ban Trị Sự Phật Giáo tỉnh Đồng Tháp đã tạo điều kiện cho Tăng Ni các Đạo tràng an cư. Đây là một truyền thống từ khi đức từ phụ Thích Ca thực hành khi Ngài còn tại thế gian, nhân dịp này đại diện chính quyền cũng tặng hoa cúng dường chúc mừng các đạo tràng.
Thay mặt chư tôn Chứng Minh, HĐTS, TT. BTS GHPGVN tỉnh Đồng Tháp, Hòa Thượng Thích Thiện Huệ huấn từ đến Tăng Ni trong các đạo tràng, những lời của Ngài nêu bật sự khuyên Tăng Ni dù chỉ là ba tháng ngắn ngủi, thực hành Giới Định Huệ, phát huy sở học của bản thân bằng Văn Tư và Tu, đây là phương pháp các chư tổ đã thực hành trên bước đường tu nhân học Phật, hoằng pháp lợi sanh.
Kết thúc buổi khai hạ, các vị hành giả an cư hoan hỷ và tuân theo những lời quý Ngài. Thực hành thúc liễm thân tâm trong 3 tháng an cư.


Huệ Nghiêm