Notification

×

Iklan

Đại hội MTTQVN Đồng Tháp lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2014 - 2019

TT-TT - 11.7.14 Last Updated 2022-04-18T08:10:15Z
    CHIA SẺ
Trong hai ngày 8 và 9/07/2014, Đại hội đại biểu MTTQVN Đồng Tháp lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2014-2019) đã diễn ra tại Hội trường Nhà Văn Hóa Lao Động (Tp. Cao Lãnh). Tham dự Đại hội có 282 đại biểu chính thức đại diện cho các giới, các cá nhân tiêu biểu và các tổ chức thành viên trong hệ thống MTTQ.


Đại hội có sự hiện diện của ông Nguyễn Lam, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQVN; ông Lê Minh Hoan, Bí Thư Đảng Ủy UBND tỉnh, Nguyễn Văn Dương, Phó Bí thư Tỉnh Ủy - Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Hoàng Tam, Ủy viên ban thường vụ Tỉnh Ủy - Trưởng Ban Dân Vận; Phan Văn Lâm, Chủ tịch MTTQVN tỉnh nhiệm kỳ VII.


Về phái đoàn Phật giáo tỉnh Đồng Tháp có  HT. Thích Thiện Huệ, Ủy Viên HĐTS.GHPGVN – Trưởng Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh; TT. Thích Chơn Minh, Ủy Viên HĐTS.GHPGVN – Phó Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; HT. Thích Phước Thông, Phó Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; Đại Đức Thích Chơn Tâm, Chánh Thư ký BTS Phật giáo tỉnh – Trưởng Ban Trị sự GHPGVN huyện Cao Lãnh; Đại Đức Thích Chơn Trí, Trưởng Ban KTTC Phật giáo tỉnh – Trưởng Ban Trị sự GHPGVN Thành phố Sa Đéc; Ni sư Thích nữ Như Huệ, Ủy viên Thường trực BTS.GHPGVN tỉnh….


Đại biểu đã được nghe báo cáo tổng kết công tác Mặt trận nhiệm kỳ VII (2009-2014), đề ra phương hướng, nhiệm vụ, chương trình hành động nhiệm kỳ VIII (2014-2019).


 Phát biểu tại Đại hội, Bí thư Tỉnh Ủy Đồng Tháp, ông Lê Minh Hoan và Chủ tịch UB MTTQVN tỉnh Đồng Tháp ông Lê Hoàng Tam nhận định: “Vị thế của MTTQ tỉnh  ngày càng được khẳng định trong đời sống xã hội và đã có những đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ thành phố, đất nước”. Cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, đẩy mạnh hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, cuộc vận động “vì người nghèo” và các hoạt động xã hội – từ thiện; cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Tuyên truyền về biển đảo Tổ quốc, vận động quỹ “Vì Trường Sa thân yêu”, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền.

 Tại đại hội, đại biểu cũng được lắng nghe dự kiến các phương hướng, nhiệm vụ, chương trình hành động nhiệm kỳ VIII (2014-2019). 
Toàn thể đại biểu tại đại hội đã nhất trí cao, biểu quyết thông qua kết quả hiệp thương Ủy ban MTTQVN Tỉnh nhiệm kỳ VIII (2014-2019) gồm ban thường trực 9 cán bộ, Tổ chức thành viên 41 cán bộ, Mặt trận cấp dưới trực tiếp có 11 cán bộ, Chuyên gia các lĩnh vực 6 cán bộ, Cá nhân tiêu biểu có 26 cán bộ, tổng cộng có 95 vị trong Ủy ban MTTQ VN Tỉnh Đồng Tháp Khóa VIII, nhiệm kỳ 2014 – 2019. Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN TP.HCM nhiệm kỳ 2014-2019 gồm 9 ủy viên thường trực do ông Lê Hoàng Tam chức vụ Chủ tịch; ông Võ Hoàng Cương chức vụ Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQVN Tỉnh. Đại biểu cũng biểu quyết thông qua danh sách đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQVN lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2014-2019.
Về Phật giáo, trong nhiệm kỳ 2014-2019; HT. Thích Thiện Huệ Ủy Viên HĐTS.GHPGVN – Trưởng Ban Trị Sự GHPGVN Tỉnh đảm nhiệm ủy viên Tổ chức thành viên; Ủy viên Cá nhân tiêu biểu TT. Thích Chơn Minh Ủy Viên HĐTS.GHPGVN – Phó BanThường Trực Ban Trị Sự GHPGVN Tỉnh; Ni Sư Thích Nữ Như Huệ Ủy Viên Thường Trực BTS.GHPGVN Tỉnh.