Notification

×

Iklan

New Zealand: Diễn đàn đa tôn giáo hòa hợp cộng tồn đồng thể cộng sinh

TT-TT - 11.7.14 Last Updated 2022-04-18T08:10:15Z
    CHIA SẺ

Diễn đàn đa tôn giáo hòa hợp cộng tồn đồng thể cộng sinh diễn ra tại New Zealand vào ngày 28/6 vừa qua. Các buổi họp nhóm, ban tổ chức Dunedin ủy ban đa tôn giáo đã chuẩn bị 10 chủ đề :

“1. Thúc đẩy chủ nghĩa đa nguyên tôn giáo trong cộng đồng; 2. Xây dựng hòa bình bắt đầu từ niềm tự tin 3. Tinh thần giáo dục tâm linh New Zealand thế kỷ XXI; 4. Để bắt đầu giáo dục cộng đồng đa tôn giáo trong các học đường; 5. Hài hòa giữa khoa học và tôn giáo, 6. Hồi giáo, Kitô giáo, Cơ Đốc giáo, đối thoại tại Úc, thay đổi cá nhân và xã hội; 7. Giáo dục Đại Đồng; 8. New Zealand điều tra dân số đa tôn giáo năm 2013, 9. Đáp ứng bền vững với những thách thức tâm trí, 10. Để phát triển các đề án cho các hoạt động đa tôn giáo”.


10 vị chủ giảng của hơn 150 đại biểu tôn giáo, nhóm thảo luận sâu sắc về các tôn giáo khác nhau nhằm thúc đẩy hiểu biết lẫn nhau, đối thoại và hội nhập.

Diễn đàn trong ngày, Đại hội đồng đặc biệt sắp xếp năm đại diện thanh niên Phật tử, Thiên Chúa giáo, Hồi giáo, Ấn Độ giáo và Đại Đồng giáo, chia sẻ lợi ích của họ từ quan điểm của những người trẻ tuổi trong đức tin, để giúp cải thiện bản thân cũng như để thúc đẩy sự hòa hợp xã hội và hòa bình thế giới.


Ngoài ra, Đại hội đồng cho phiên thảo luận tập thể "Làm thế nào để tạo niềm tin tôn giáo khác nhau, tạo điều kiện chuyển giao công nghệ có giá trị cho mỗi đại diện tôn giáo, để hấp thụ phê bình xây dựng, trong khi New Zealand đã kêu gọi Ủy ban Đối thoại đa tôn giáo khu vực và tích cực thực hiện trao đổi các hoạt động tôn giáo thông qua công nhận tôn giáo đa nguyên, tôn trọng và khoan dung để đạt được nền văn hóa đa sắc tộc.

Buổi ăn tối tại Giáo đường Wesley Chapel, Vương quốc Anh, Linh mục Tiến sĩ Leslie Griffiths đã đến Haiti để giúp chia sẻ kinh nghiệm của các nhà thờ sau trận động đất xây dựng lại, làm việc theo nhóm là chìa khóa đề nghị sự hội nhập của các tôn giáo khác nhau để khuyến khích các đại biểu nêu cao khái niệm về giáo dục tôn giáo như là một cơ bản, chuyên sâu các văn bản tôn giáo của họ; trao đổi và hợp tác lẫn nhau, để làm cho sự hài hòa có một lịch sử lâu dài, vượt thời gian, đảm bảo tiếp cận bình đẳng tự do tín ngưỡng tôn giáo đã gặp phải.

Sở Cảnh sát New Zealand, Thanh tra Rakesh Naidoo cũng được mời tham dự bữa ăn tối. Mãn Tín Pháp sư trụ trì của Phật Quang Sơn đề cập đến New Zealand trao bức thư đầu tiên hướng dẫn tâm linh Phật giáo cho Phật giáo Hoàng gia New Zealand, 261 trại sinh Trường Cao đẳng Cảnh sát, để tư vấn phẩm chất đạo đức trí tuệ, cung cấp tâm lý chất lượng cao, cho thấy các giá trị sức mạnh của đức tin.

Bản thân Rakesh, thanh tra viên thông qua các rào cản tôn giáo khác nhau, phải đối mặt ở nhà và tại nơi làm việc, có nghĩa là bây giờ Sở Cảnh sát cũng cam kết cùng tồn tại giữa các tôn giáo và chủng tộc, và thúc đẩy sự hòa hợp xã hội.

Diễn đàn kết thúc thành công ngày 29/6, đại diện các tôn giáo đồng thanh cùng cầu nguyện cho hòa bình thế giới, cũng cho biết để chủ động trong tôn giáo, sự tương tác giữa các sắc tộc hội nhập khác nhau, bình đẳng chủ trương khoan dung, để đạt được sức mạnh tổng hợp của các lực lượng có ý nghĩa đồng thể cộng tồn.

Thích Vân Phong