Lễ Húy kỵ lần thứ 10 cố Hòa thượng Thích Thiện Chánh


Sáng ngày 10-11/11/Giáp Ngọ (30-31/12/2014) tại chùa Phước Hưng (Tp. Sa Đéc) và chùa Thanh Lương (H. Cao Lãnh), đã thành kính tổ chức Lễ Húy kỵ lần thứ 10 cố HT. Thích Thiện Chánh, nguyên Trưởng BTS. GHPGVN tỉnh Đồng Tháp qua nhiều nhiệm kỳ– Hiệu Trưởng Trường TCPH Đồng Tháp.

Cố Hòa Thượng Thích Thiện Chánh xuất gia với Cố HT. Thích Vĩnh Đạt tại chùa Phước Hưng. Được tín nhiệm của Chư Tôn đức HĐTS. GHPGVN và các cơ quan chính quyền thị xã Sa Đéc trước đây, đã giữ những chức vụ quan trọng như: Trưởng BTS.GHPGVN tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ III,IV và V; Ủy viên Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam Tỉnh Đồng Tháp; Trưởng Ban Giáo Dục Tăng Ni Tỉnh Hội Phật Giáo Đồng Tháp; Hiệu Trưởng Trường Trung Cấp Phật Học Đồng Tháp; Viện Chủ Chùa Thanh Lương, Phó Trụ Trì Chùa Phước Hưng.
Từ khi xuất gia, tu học hành đạo và cho đến ngày viên tịch cố HT. Thích Thiện Chánh luôn tâm nguyện của bản thân về phụng sự đạo pháp dân tộc.
Đã 10 năm trôi qua, những tình cảm của Thường Trực Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp cũng như hàng hậu học tông phong, 7 khóa học tại Trưởng TCPH và Tăng Ni Đồng Tháp, luôn tưởng nhớ công ơn và một đời tận tụy lo lắng đào tạo Tăng Ni, đóng góp rất nhiều vị phục vụ cho tỉnh nhà và các tỉnh bạn.
Trong buổi lễ tại Chùa Phước Hưng, Hòa Thượng Thích Giác Hóa đã cung tuyên tiểu sử Cố Hòa thượng và Chư tôn Giáo Phẩm BTS; Trụ trì của 12 huyện, thị, thành trong tỉnh  Đồng Tháp, cùng nhau đốt hương tưởng niệm.
Cùng ngày, tại chùa Thanh Lương (huyện Cao Lãnh), tông phong môn đồ thỉnh long vị, nhiễu tháp tưởng niệm. Trong buổi lễ, Thượng Tọa Thích Thiện Năng có lời điếu văn của BTS. GHPGVN tỉnh Đồng Tháp đến giác linh cố Hòa Thượng nguyên Trưởng BTS. PG Đồng Tháp. Buổi lễ kết thúc trong sự cung kính tưởng niệm và hòa hợp trang nghiêm.
Một số hình ảnh ghi nhận tại đạo tràng.


Mới hơn Cũ hơn