Chùa Thiền Tân (Lấp Vò)

QL80, Bình Thành, Lấp Vò, Đồng Tháp, Việt Nam


Mới hơn Cũ hơn