Chùa Thiên Tế (Tx. Hồng Ngự)

Chùa Thiên Tế (Chùa Nhỏ) Đ/c : Khóm An Thạnh,Thị Xã Hồng Ngự Đại Đức Thích Mận Niệm Trụ Trì


Mới hơn Cũ hơn