Home » » TIN VIDEO: Phật giáo Đồng Tháp diễu hành xe hoa mừng Phật đản sinh PL.2559

TIN VIDEO: Phật giáo Đồng Tháp diễu hành xe hoa mừng Phật đản sinh PL.2559

Written By Giiang's home on 4.6.15 | 4.6.15

Share this article :
 
Văn phòng BTS.PGVN tỉnh Đồng Tháp
Chùa Bửu Quang, Số 459, đường Hùng Vương Tp. Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp
Emai:phatgiaodongthap@yahoo.com - Tel:(0277) 386-1653
Copyright © 2011. Phật Giáo Đồng Tháp - All Rights Reserved
Biên tập:Ban Thông tin - Truyền thông PG Đồng Tháp
Trình bày: Cư sĩ Lệ Trí