Notification

×

Iklan

Vương quốc Bỉ: Lễ Phật đản PL. 2559 Pháp hội tắm Phật tại Thiên Không Tự, Brugelette

TT-TT - 6.6.15 Last Updated 2022-03-11T22:14:39Z
    CHIA SẺ

Tại châu Âu, Nhân gian Phật giáo có thêm một đạo tràng để hoằng dương Chính pháp, Công viên Thiên đường, ngôi Già lam Thiên Không Tự, Vương quốc Bỉ. 

Vào ngày 30-31/05/2015,  Thiên Không Tự tổ chức Đại lễ Kính mừng Phật đản sinh 2639, PL. 2559 khai Pháp hội Tắm Phật và các hoạt động văn hóa nghệ thuật. Danh lam thắng cảnh này thu hút hấp dẫn du khách quốc tế hành hương đến vào Chủ nhật hằng tuần.
Chủ nhật trời mưa tầm tã nhưng vẫn có hơn 400 người tham dự Đại lễ Phật đản và Pháp hội Tắm Phật. 


Cư sĩ Eric Domb, Giám đốc Công viên Thiên Đường, Pháp sư Giác Dung, Phó tổng hội Phật Quang Sơn, châu Âu, Pháp quốc và Vương quốc Bỉ,  chư tôn đức Tăng già ba đạo tràng Phật Quang Sơn cùng thực hiện Chương trình Đại lễ.

Đóng góp cho buổi lễ Khai mạc Đại lễ do các Đoàn Văn hóa nghệ thuật Phật giáo, Đoàn Vũ yết Đôn Hoàng, Đoàn Kim Cương, Đoàn Tri Tân, Đoàn Thanh Niên, Đội Nhi Đồng và các đoàn khác cùng dâng Lục cúng (gồm có: Hương; hoa; đăng; trà; quả, thực (Hương, Hoa, Đèn, Trà, Trái cây, Thức ăn). . . Cư sĩ Eric Domb, Giám đốc Công viên Thiên Đường thượng hương tại Phật tiền.


Pháp sư Diệu Đế vì đại chúng Khai thị rằng: “Phật giáo đồ Khánh chúc Phật đà Thánh đản 2639, cử hành Pháp hội Tắm Phật. Rưới tắm tượng Thái tử Tất Đạt Đa (tượng Phật sơ sinh) còn là một cách nhắc nhở chúng ta tịnh hóa thân tâm của mình, gội rửa dần tham lam, sân hận và si mê trong tâm chúng ta, nhờ vậy mà chúng ta có thể đạt được chân hạnh phúc trong cuộc sống. Đồng thời, lễ Tắm Phật còn là dịp để chúng ta cầu nguyện cho mọi loài chúng sanh đều được sống trong thanh bình, hòa hợp, được sống hạnh phúc, biết thương yêu, chia sẽ và cảm thông với nhau, đem lại lợi ích và an vui cho nhau”.

Pháp sư Diệu Đế khích lệ đại chúng rằng: “Thông qua công đức tắm Phật, để tịnh hóa phiền não trần cấu, mỹ hóa xã hội quốc độ, chuyển ngũ trược ác thế thành thanh tịnh tức tịnh độ, cải tạo tà tâm thành Bồ đề thiện lương, đó là ý nghĩa chân chính Tắm Phật”. 
Sau đó các Phật tử theo sự hướng dẫn của Ban tổ chức bắt đầu Tắm Phật, sao chép Pháp ngữ, thưởng thức Thiền trà đạo. . .

Pháp sư Giác Dung nói rằng: “Cư sĩ Eric Domb, Giám đốc Công viên Thiên Đường vô cùng kính ngưỡng Đại lão Hòa thượng Tinh Vân với Nhân gian Phật giáo, đặc biệt là vào ngày 16/12/2014,  Cư sĩ Eric Domb đã sang Thánh địa Phật Quang Sơn, Thành phố Cao Hùng, Đài Loan diện kiến Đại lão Hòa thượng Tinh Vân, và cung thỉnh Ngài quang lâm Công viên Thiên Đường, Thiên Không Tự, Vương quốc Bỉ để hoằng truyền Nhân gian Phật giáo. 


Ngoài sự kiện Đại lễ Phật đản PL. 2559 và Pháp hội Tắm Phật, vào ngày 21/0/2015 sẽ cử hành lễ Khai quang Lạc thành, tháng 08/2015 cử hành Pháp hội Báo Ân, tháng 10 cử hành Pháp hội Điểm đăng kỳ Phúc . . .

Thích Vân Phong 
(Theo Nhân gian xã – Ký giả: Minh Giám, Vương quốc Bỉ)