TIN VIDEO: Phật tử Tịnh xá Ngọc Chiếu tổ chức dâng y ca sa trong hệ phái Khất sĩ
Mới hơn Cũ hơn