Liên hệ
 • VĂN PHÒNG BTS.PGVN
  TỈNH ĐỒNG THÁP

  Chùa Bửu Quang, số 459
  Hùng Vương, Tp. Sa Đéc, Đồng Tháp
  Email: phatgiaodongthap@yahoo.com
  Tel:(0277) 386-1653

  Mail Instagram Pinterest RSS

Đại Giới Đàn Vĩnh Đạt: Hình ảnh truyền giới Sa Di – Sa Di Ni

PGĐT - Sau lễ khai mạc Đại Giới Đàn Vĩnh Đạt diễn ra sáng 7/3/Bính Thân, buổi chiều cùng ngày Hội Đồng Thập Sư đã tấn đàn truyền giới Sa di – Sa di ni cho 213 giới tử tại hai điểm chùa Phước Hưng và chùa Phước Huệ, buổi tối tất cả giới tử cùng nhau sám hối hồng danh để tăng thêm phước báo và đắc giới pháp.

Sáng 8/3/ Bính Thân, đúng 6 giờ, Hội đồng Thập Sư sẽ chính thức tấn đàn truyền giới Tỳ kheo – Tỳ kheo ni. Buổi chiều sẽ tổ chức lễ Bế mạc; buổi tối truyền Bồ tát giới và tấn hương cho giới tử phát tâm.
Ban TT - TT PG Đồng Tháp

Bài viết liên quan:

Bạn là chủ website?