Notification

×

Iklan

Truyền giới Tỳ kheo & bế mạc Giới đàn

TT-TT - 15.4.16 Last Updated 2022-04-18T08:06:24Z
    CHIA SẺ
PGĐT -   Sáng ngày 14/4/2016 (8/5/Bính Thân) Đại giới đàn Vĩnh Đạt chính thức truyền giới cho 200 Tỳ Kheo – Tỳ Kheo ni và bế mạc tại chùa Phước Hưng (Sa Đéc).

Buổi chiều, tổ chức Lễ bế mạc Đại giới đàn Vĩnh Đạt do Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp tổ chức. Như vậy sau 4 ngày diễn ra, (11 – 14/4/2016), Đại giới đàn Vĩnh Đạt đã thành tựu viên mãn, đánh dấu thêm một sự kiện lớn của Phật giáo tỉnh nhà trong năm 2016, đồng thời xác nhận thêm bước trưởng thành cho các giới tử trên bước đường tu tập.

Buổi tối cùng ngày, Ban tổ chức đã truyền giới Bồ tát cho giới tử thọ Tỳ kheo và có 100 phật tử tại gia cũng phát tâm thọ giới. Giới đàn cũng đã tổ chức tấn hương cúng dường chư Phật cho 80 giới tử Tăng Ni phát tâm.


Huệ Nghiêm