Notification

×

Iklan

Hội nghị giao ban Ban Trị sự các tỉnh miền Tây Nam Bộ

TT-TT - 4.10.16 Last Updated 2022-04-18T08:06:24Z
    CHIA SẺ
PGĐT - Ngày 03/09/Bính Thân (03/10/2016), Lãnh đạo Giáo hội đã họp với BTS GHPGVN tỉnh An Giang, Kiên Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp và tỉnh Trà Vinh, tại chùa Phật Quang (Tp. Rạch Giá). 

Điều hành cuộc họp là HT.Thích Thiện Tánh, Phó Chủ tịch HĐTS, Chư tôn đức TT HĐTS GHPGVN, Chư tôn đức TT BTS GHPGVN tỉnh An Giang, Kiên Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Trà Vinh cùng về tham dự. Đại diện lãnh đạo chính quyền có ông Chà Quang Thanh, Nguyễn Thanh Xuân đại diện Ban Tôn giáo Chính phủ phía Nam, các vị đại diện BTG 05 tỉnh cũng về tham dự. Trước khi vào buổi hội nghị giao ban lần thứ 4, được BTS Phật giáo tỉnh Kiên Giang đã dâng hoa chúc mừng Chư tôn đức HĐTS. T.Ư và chư tôn đức 04 BTS tỉnh bạn và các vị lãnh đạo chính quyền. 

TT.Thích Thiện Thông, Phó Chánh Văn phòng HĐTS thông qua đề dẫn của hội giao ban lần này chú trọng những vấn đề phát sinh cũng như điểm khó khăn ở Ban trị sự cấp tỉnh trước mắt của địa phương và tồn đọng. Điều hành Hội nghị giao ban lần này, TT.Thích Thiện Thống Phó Tổng Thư ký, Chánh VP 2, đưa ra những phương án giải trình và hướng dẫn chư tôn đức các BTS đặt câu hỏi thông qua công văn 292, 05, 15… để trình trước hội nghị giải quyết kịp thời cho từng địa phương. 

Theo những phát biểu của 05 BTS đều đã tổ chức thành công, đại hội Phật giáo cấp huyện trong 06 tháng đầu năm, chỉ còn một số BTS chưa tổ chức xong đại hội và theo báo cáo sẽ kết thúc đại hội cấp huyện vào cuối tháng 10. BTS Phật giáo Kiên Giang; sẽ thành lập thêm BTS Phật giáo huyện Kiên Hải vì đây là huyện biển đảo, tăng, ni chưa áp dụng những nội quy Ban tăng sự T.Ư. Và những khó khăn cho hệ phái Nam Tông khi treo những băng rôn song ngữ, không được Sở văn hóa Thông tin cấp tỉnh cho phép trang trí. Đại diện BTG tỉnh Vĩnh Long; Đồng Tháp; vấn đề công nhận cơ sở thờ tự chưa được gia nhập giáo hội vì một số xin văn bản mang tính chất chung chung và BTG sẽ trình đến cấp lãnh đạo xin ý kiến biểu mẫu chung cho việc công nhận cơ sở. BTG An Giang, Kiên Giang; Phật giáo hoạt động ổn định, chỉ có một số ít thành viên tăng, ni trong tỉnh chưa áp dụng và thực hiện các thông tin văn bản của HĐTS ban hành. Đại diện BTG Chính phủ; BTS tỉnh Kiên Giang quan tâm chỉ đạo tổ chức Đại hội huyện Phú Quốc trong thời gian tới và hướng dẫn tăng, ni học tập bồi dưỡng kiến thức và phổ biến các thông tư mà GHPGVN ban hành, BTG tỉnh Kiên Giang tham mưu tạo điều kiện cho các chùa tự viện hệ phái Nam Tông treo những biểu ngữ khi tổ chức lễ hội. 

HĐTS và các BTS tỉnh thành đã giải quyết các vấn đề thông qua hội nghị giao ban, từng địa phương gặp khó khăn kịp thời đúng trách nhiệm và đúng việc làm của từng cá nhân và cơ sở thờ tự. TT.Thích Thiện Thống thay mặt T.Ư Giáo hội khen các BTS tỉnh thành và đại diện BTG Chính phủ, BTG của 05 tỉnh thành đến tham dự Hội nghị giao ban. Hội nghị đã lắng nghe các BTS và BTG phát biểu những thành công cũng như các mặt khó khăn của từng địa phương. Các BTS đã tổ chức thành công đại hội cấp huyện của 05 BTS cấp tỉnh chỉ đạo tổ chức. Kế hoạch tổ chức Đại hội cấp tỉnh; các BTS phải thực hiện đúng phương án kế hoạch của HĐTS hướng dẫn, theo đúng thông tư ban hành hướng dẫn nhân sự Đại hội cấp tỉnh (theo thông tư 15 – HĐTS). 

Với phương châm kiện toàn, kế thừa, phục vụ… của nhân sự BTS cấp tỉnh nhiệm kỳ tới. Hội nghị kết thúc vào cùng ngày, HĐTS, Văn phòng II cũng đã giải trình các ý kiến của Chư tôn đức trong hội nghị, kêu gọi các vị lãnh đạo BTG Chính phủ và BTG các tỉnh tổng kết những ý kiến của từng BTS để về trình bày đến các cơ quan thẩm quyền giúp đỡ việc hoạt động phật sự từng địa phương ngày tốt hơn.


 Huệ Nghiêm