TIN VIDEO: Chùa Giác Tôn khai giảng khóa An cư Kiết hạ PL 2561

Posted on
  • by
  • Giiang's home
  • in
  • Tiêu đề:

  • Phật giáo Đồng Tháp đồng loạt tổ chức khai giảng khóa an cư kiết hạ tại nhiều cơ sở trên địa bàn tỉnh

    Thực hiện: Bảo Phong

    Bài viết liên quan: