Notification

×

Iklan

Lấp Vò: Lễ húy kỵ Thượng Định Hạ Chánh - nguyên Chánh Thư ký BTSGHPGVN tỉnh Đồng Tháp

TT-TT - 15.7.17 Last Updated 2022-04-17T23:22:38Z
    CHIA SẺ
PGĐT -  Ngày 15/7/2017, tức 22/ 6 al năm Đinh Dậu, chùa Linh Thứu tại huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp trang nghiêm tổ chức lễ húy kỵ lần thứ 4 của Thượng Định Hạ Chánh, nguyên Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh Đồng Tháp, kiêm Viện chủ chùa Linh Thứu. 

Trước giác linh của cố Thượng tọa, BTS GHPGVN các cấp, chính quyền địa phương cùng môn đồ pháp quyến đã dâng hương đảnh lễ, niệm Phật cầu gia bị, cung tuyên tiều sử Thượng tọa Thích Định Chánh nhắc nhớ cuộc đời của ông trong suốt 62 năm trụ thế cõi Ta Bà, nêu gương sáng để các vị tăng tài hôm nay học tập, tiếp bước con đường hoằng dương chánh pháp của mà ngài dốc công lưu truyền bấy lâu nay: Cố Thượng tọa Thích Định Chánh- Thượng Định Hạ Chánh thế danh Châu Hoằng Uyển, sinh năm 1950 tại làng Bình Thạnh Đông, huyện Tân Phú, tỉnh An Giang, thuở sinh thời ông là người sớm giác ngộ phật pháp, ông là người thứ 4 trong gia đình cùng cha, mẹ và 2 em đã cắt ái ly gia vào chùa tu niệm. Là người thông tuệ khác thường, giỏi chữ Hán, ông đã nghiên cứu nhiều bộ kinh Đại thừa như Lăng Nghiêm, Lăng già Tam Ấn, Đại Bảo Tích, Đại Bát Niết bàn, đặc biệt là Duy Thức Tam Thập Tụng thuộc Pháp tướng tông...Gần 3 thập niên ẩn mình hoằng pháp thanh tu đạo nghiệp tại chùa Linh Thứu, cố thượng tọa còn đào tạo nghề đan tre mấy lá cho lao động nghèo, đồng thời khai mở đạo tràng Bát Quan Trai cho hàng ngàn phật tử tại gia tu học. 

Năm 1997, với nhiệm vụ Chánh Thư ký, kiêm Hiệu phó Học vụ Trường cơ bản Phật học Bửu Quang, Thượng tọa Thích Định Chánh đã hoàn thành tốt công tác phật sự, đồng thời nghiên cứu, dịch thuật tài liệu phật học để giảng dạy cho các tăng đoàn. Trong thời gian nhập thất chuyên tu tại Linh Thứu tự, Thượng tọa Thích Định Chánh đã nghiên cứu biên soạn quyển “Chánh Pháp Bát Quan Trai”, được in ấn và phát hành rộng rãi và hoàn thiện Bộ kinh Viên Giác giảng giải, lược giải Kinh Dược Sư rồi sau đó an nhiên về chân giác đạo vào ngày 22/6 al năm Tân Mão (2011), trụ thế 62 năm, hạ lạp 29 năm. 


Bảo Phong