Liên hệ
 • VĂN PHÒNG BTS.PGVN
  TỈNH ĐỒNG THÁP

  Chùa Bửu Quang, số 459
  Hùng Vương, Tp. Sa Đéc, Đồng Tháp
  Email: phatgiaodongthap@yahoo.com
  Tel:(0277) 386-1653

  Mail Instagram Pinterest RSS

Ban Tôn giáo Chính phủ phổ biến giới thiệu Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo

PGĐT -  Ngày 10/8, Ban Tôn giáo Chính phủ phối hợp Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội nghị phổ biến pháp luật cho chức sắc, chức việc nhà tu hành, tín đồ các tổ chức tôn giáo tỉnh Đồng Tháp, được tổ chức tại hội trường Mỹ Trà (Thành phố Cao Lãnh).

Phật giáo Đồng Tháp có hơn 200 đại biểu đến tham dự, thời gian phổ biển là 02 ngày, nhằm giới thiệu Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo do các thành viên thuộc Ban Tôn giáo Chính phủ thuyết trình.


Bà Nguyễn Thị Định đại diện Ban Tôn giáo Chính phủ đã có bài thuyết trình giới thiệu về Luật Tôn giáo thông qua giáo trình “Tài liệu giới thiệu Luật Tôn giáo” gồm có: 9 chương, 8 mục và 68 điều.


Huệ Nghiêm

Bài viết liên quan:

Bạn là chủ website?