Home » » TIN VIDEO: Phật giáo Đồng Tháp khai giảng Khóa hành chính giáo hội và trụ trì 2018

TIN VIDEO: Phật giáo Đồng Tháp khai giảng Khóa hành chính giáo hội và trụ trì 2018

Written By Giiang's home on 16.7.18 | 16.7.18


Thực hiện: Thiện Đức - Nguyễn Hoàng
Share this article :