Notification

×

Iklan

Đoàn Phật giáo huyện Thanh Bình cúng dường các trường hạ

TT-TT - 22.6.19 Last Updated 2022-04-16T08:04:33Z
    CHIA SẺ
PGĐT-Sáng ngày 22/06/2019, đoàn Phật giáo huyện Thanh Bình, do sư cô Thích nữ Huệ Giác và cùng 200 phật tử, thiện nam, tín nữ đã đến viếng thăm các trường hạ tại chùa Cao Minh (Tp. Cao Lãnh) chùa Thanh Lương (Tp.Cao Lãnh), chùa Hưng Thiền (H. Cao Lãnh), chùa Phước Huệ, chùa Phước Hưng (Tp.Sa Đéc), chùa Đức Long (H. Lai Vung), Trường Trung cấp Phật học Thiền viện Sơn Thắng (Tp. Vĩnh Long), Học viện Phật giáo (Tp. Hồ Chí Minh). 

 Phật tử, thiện nam, tín nữ huyện Thanh Bình viếng thăm các trường hạ

Tại mỗi nơi đến, Đạo tràng đã cúng dường phẩm vật gồm: gạo, dầu, đường, sữa, rau quả và tịnh tài.

Nhằm để giúp chư Tăng, Ni hành giả an cư được an tâm tu học trong suốt 3 tháng mùa mưa.  Kinh phí cúng dường đợt này 80 triệu đồng.

Sư cô Thích nữ Huệ Giác và phái đoàn phật tử huyện Thanh Bình

Long Giang