Home » » TIN VIDEO: Lễ chung thất 49 ngày TT. Thích Minh Lập, cố trụ trì chùa Phước Quang

TIN VIDEO: Lễ chung thất 49 ngày TT. Thích Minh Lập, cố trụ trì chùa Phước Quang

Written By Giiang's home on 23.6.19 | 23.6.19Nguyễn Hoàng thực hiện
Share this article :